Pensioen in eigen beheer: weer een nieuwe pensioenbrief deel 2

Vorig jaar juni schreef ik het volgende: “Pensioen in eigen beheer is de laatste jaren nogal aan wijzigingen onderhevig.” en “Dit wordt de derde nieuwe pensioenbrief in tien jaar tijd. De vraag is of dit de laatste aanpassing zal zijn aangezien het de verwachting is dat de maximale opbouwpercentages nog verder verlaagd zullen worden en eventueel een maximum pensioengevend loon zal worden ingevoerd.”.

U raadt het al en inderdaad de pensioenbrief dient weer aangepast te worden.

Vorig jaar diende de pensioenleeftijd aangepast te worden en diende de maximale opbouwpercentages verlaagd te worden (eindloon van 2 naar 1,9 en middelloon van 2,25 naar 2,15 per jaar).

Voor 1 januari 2015 dient wederom de pensioenbrief aangepast te worden. De maximale opbouwpercentages worden verder verlaagd (eindloon van 1,9 naar 1,657 en middelloon van 2,15 naar 1.875 per jaar). Daarnaast dient het pensioengevend loon gemaximeerd te worden op € 100.000. Pensioenopbouw boven de € 100.000 pensioengevend loon is dan ook niet meer mogelijk. Verder zal de in te bouwen AOW-franchise wijzigen.

Er zal een nieuwe spaarmogelijkheid worden geïntroduceerd voor vrijwillig bij sparen als het pensioengevend loon meer dan € 100.000 bedraagt. De dga (werknemer) kan via een nettolijfrente een aanvullende oudedagsvoorziening opbouwen. De premie of inleg hiervan dient uit het netto salaris betaald te worden. De waarde hiervan is vrijgesteld in box 3 zolang het doel is om te voorzien in inkomen voor de oude dag.

Als de wijzigingen niet voor 1 januari 2015 zijn doorgevoerd in een nieuwe pensioenbrief heeft dit tot gevolg dat de pensioenaanspraak deels onzuiver is. Hierdoor dient de gehele pensioenvoorziening vrij te vallen in het resultaat van de B.V. Een gelijk bedrag dient bij het box 1 inkomen van de directeur-grootaandeelhouder te worden geteld. Naast de vennootschapsbelasting (maximaal 25%) en de inkomstenbelasting (maximaal 52%) is tevens 20% revisierente verschuldigd. De totale heffing kan derhalve oplopen tot 97%.

Dit wordt de vierde nieuwe pensioenbrief in elf jaar tijd. Ook nu weer de vraag of dit de laatste aanpassing zal zijn.

Zorg er derhalve voor dat uw pensioenbrief weer tijdig wordt aangepast. Verder een goed moment om nogmaals uw pensioen in het geheel eens goed te beoordelen en eventueel aan te passen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Misschien komt u wel tot de conclusie om verdere pensioenopbouw in eigen beheer te stoppen vanaf 2015. U dient dan wel te beoordelen of uw salaris niet aangepast dient te worden. U geeft als werknemer namelijk een deel van uw arbeidsbeloning prijs. De vraag is of dat zakelijk is.

Oscar Meijrink, belastingadviseur bij Bunnig & Partners Leiden

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *