Goed moment voor vernieuwen pensioenregeling

Met ingang van januari 2014 is de fiscale pensioenwetgeving flink aangepast. De pensioenleeftijd ging van 65 jaar naar 67 jaar en de maximale pensioenopbouw ging omlaag. Maar hier blijft het niet bij. Per 2015 zijn er opnieuw aanpassingen in de fiscale pensioenwetgeving.

Al heel lang staat de fiscale pensioennorm op 70% van het laatst verdiende loon, op te bouwen in 35 dienstjaren. Deze norm verandert naar 75% van het gemiddelde loon, op te bouwen in 40 dienstjaren. Dit betekent dat de jaarlijkse opbouw aanzienlijk verlaagd wordt en dat de AOW-inbouw ook moet worden aangepast. Voor de eindloonregeling betekent dit dat de jaarlijkse fiscaal ondersteunde pensioenopbouw omlaag gaat van 1,9% per dienstjaar naar 1,657% per dienstjaar. Voor de middelloonregeling gaan we van 2,15% terug naar 1,875% per dienstjaar. Al met al een verslechtering van afgerond 12%.

In 2015 wordt ook een heel nieuwe maatregel van kracht. Er komt een ‘aftopping’ van het pensioengevend inkomen. Boven de honderdduizend euro mag geen fiscaal ondersteunde pensioenopbouw meer plaatsvinden. In plaats daarvan komt er een netto spaarmogelijkheid voor de werknemer. De premie is dan niet aftrekbaar, de waarde van de voorziening niet belast in Box 3 en de uitkering te zijner tijd belastingvrij.

Voor het pensioen van de DGA betekent dit een verslechtering van de pensioenopbouw. Deze verslechtering in opbouw kan gecompenseerd worden door een hoger loon of door dividend. Door het afnemen van de pensioenlast neemt de winst van de onderneming toe en is er dus meer ruimte voor dividend.

Compensatie

Voor het pensioen van werknemers ligt dit wat complexer. Een verlaging van de pensioenopbouw betekent een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. Hiervoor is instemming nodig van de ondernemingsraad of van de werknemers zelf. Naar verwachting zullen werknemers om compensatie vragen. Die compensatie kan worden gevonden in de verlaging van de verschuldigde eigen bijdrage.

De komende veranderingen zijn een goed moment om je hele pensioenregeling tegen het licht te houden en te vernieuwen. Voldoet je huidige regeling nog wel aan de wensen, zowel van de werkgever als van de werknemers? En is de verschuldigde pensioenpremie in de komende jaren nog wel op te brengen? Bij dit alles is een goede communicatie met de werknemers over het aanpassen van de pensioenregeling  van essentieel belang. Zo worden misverstanden voorkomen en komt er in de toekomst geen discussie over de inhoud van de pensioenafspraken.

Paul van Ravenzwaaij, directeur Jan© Accountants & Belastingadviseurs

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *