Geen bijtelling = geen aftrek eigen bijdrage

Het komt regelmatig voor dat een werknemer een eigen bijdrage voor het (privé) gebruik van zijn auto van de zaak betaalt. Bijvoorbeeld als de leaseauto duurder is dan het beschikbare leasebudget. Het meerdere komt dan voor rekening van de werknemer/bestuurder in de vorm van een eigen bijdrage. Deze bijdrage kan in beginsel worden afgetrokken van de bijtelling privé gebruik. Maar wat nu als er geen privé gebruik is?

Dit kwam aan de orde in een recente procedure bij het Gerechtshof. De werknemer maakte privé geen gebruik van de auto maar betaalde wel een eigen bijdrage. Via de aangifte inkomstenbelasting besloot de werknemer zijn eigen bijdrage als aftrekpost op te voeren. De inspecteur was het natuurlijk niet eens met deze aftrekpost. Hij stelde dat een eigen bijdrage niet in mindering gebracht kan worden op het inkomen als er geen bijtelling in aanmerking genomen wordt.

Het Hof ging mee in de zienswijze van de inspecteur. Het wettelijke systeem van de autokostenfictieregeling, staat een aftrek van eigen bijdrage zonder bijtelling niet toe. Daarop probeerde de werknemer het nog over een andere boeg te gooien en zich te beroepen op discriminatie nu werknemers met bijtelling dit wel mogen, maar ook dat argument werd door de rechter ter zijde gelegd.

Ook als werkgever is het van belang zich te realiseren dat u in de loonadministratie een eventuele eigen bijdragen niet in mindering mag brengen als er geen bijtelling voor privé gebruik is.

Frank Splinter, mede-eigenaar van Perfect Partners Alphen aan den Rijn

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *