Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling een feit

De werkkostenregeling zal per 1 januari 2015 in werking treden. De basis van de werkkostenregeling, die begin 2011 werd geïntroduceerd, blijft ongewijzigd. De belangrijkste verbeteringen zijn:

• Het onderscheid in fiscale behandeling tussen computers, smartphones en tablets wordt weggenomen. Voor de zakelijke I-Pad zal bovendien niet langer de “zakelijke gebruikseis” gelden. Het is van belang dat de apparatuur zakelijk gebruikt wordt echter naar de verhouding privé- en zakelijk gebruik wordt niet meer gekeken.

• Een werkgever hoeft nog maar 1 keer per jaar vast te stellen of de “Vrije ruimte” wordt overschreden en er belasting betaald dient te worden. Voorheen moest dit per aangiftetijdvak bekeken worden;

• Het wegnemen van het onderscheid tussen bepaalde vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikkingstellingen;

• De concernregeling is in het leven geroepen. Dit zorgt ervoor dat er géén splitsing meer gemaakt hoeft te worden tussen bijvoorbeeld vergoedingen aan werknemers in de werkmaatschappij en aan een DGA in zijn holding.

Om de verbeterde aspecten budgetneutraal te kunnen dekken, zal de vrije ruimte echter wel verlaagd worden van 1,5% naar 1,2% van de totale loonsom van een bedrijf.

Wat betekent dit voor jou als werkgever?

Alle vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel dienen opnieuw beoordeeld te worden aan de hand van de werkkostenregeling. Als werkgever mag je onder de werkkostenregeling 1,2% van het totale fiscale loon (vrije ruimte) gebruiken voor onbelaste kostenvergoedingen en verstrekkingen voor het personeel. Het gaat hierbij onder andere om kerstpakketten, fietsen en (bepaalde) parkeergelden. Wordt er meer dan 1,2% vrij vergoed of verstrekt, dan zal het meerdere belast worden met 80% eindheffing voor rekening van de werkgever. Dit is niet verhaalbaar op de werknemer(s).

Het is dus belangrijk dat je de laatste maanden van dit jaar gebruikt om alle vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel in kaart te brengen. Door bijvoorbeeld bepaalde onkosten op een andere manier te vergoeden of bepaalde verstrekkingen op een andere manier te verstrekken, kun je voorkomen dat je vanaf 2015 onnodig extra belasting moet betalen. Omdat aanpassingen in arbeidsvoorwaarden vaak in overleg met het personeel dienen te gebeuren en arbeidsovereenkomsten aangepast moeten worden, adviseren wij om hier zo spoedig mogelijk mee te beginnen.

Jolanda van der Maden, partner en accountant bij Jan© Accountants & Belastingadviseurs Rijnsburg

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *