Het voogdijtestament

Voor veel gezinnen staat de zomervakantie voor de deur. Vanzelfsprekend hoopt iedereen een veilige heen- en terugreis van vakantie te hebben, maar soms gaat het heel ernstig mis. Als de ouders door een verkeersongeluk overlijden, staan hun kinderen er ineens helemaal alleen voor. Als de kinderen nog geen 18 jaar zijn, kan daarvoor iets worden geregeld in een testament; dit wordt het voogdijtestament genoemd.

Met een voogdijtestament wijst een ouder een voogd aan die voor de kinderen zorgt als de ouders zijn overleden. Deze voogd neemt de verzorging en opvoeding van de kinderen over als de kinderen op het moment dat de ouders overlijden nog geen 18 jaar zijn. Een voogd die in een testament wordt aangewezen is niet verplicht voor de kinderen te zorgen. Misschien is de voogd zelf ook al overleden of door ziekte niet in staat voor de kinderen te zorgen. Voor die situatie kan een ‘reservevoogd’ worden aangewezen.

Ouders hoeven de personen die in hun testament als voogd worden benoemd dat niet te vertellen. Het mag natuurlijk wel, als ouders het prettig vinden om te weten of de voogd er voor voelt de kinderen op te vangen als dat nodig mocht zijn.

De voogd regelt ook de financiële zaken van de kinderen en beheert voor hen de erfenis van de overleden ouders totdat het kind 18 jaar is. Vanaf dat moment krijgt het kind de erfenis in handen. Er zijn ouders die dat te jong vinden; zij kunnen dan hun testament uitbreiden tot een voogdij-en bewindtestament. Er wordt dan niet alleen een voogd maar ook een bewindvoerder aangewezen. De bewindvoerder neemt tot de leeftijd die een ouder in het testament kiest, de erfenis onder zijn hoede en zorgt ervoor dat het geld uit de erfenis op verantwoorde wijze wordt besteed, bijvoorbeeld aan de studie van het kind.

Voor gescheiden ouders zijn er speciale voogdijtestamenten. Die testamenten kunnen met een scheidingsregeling worden uitgebreid. Een scheidingsregeling zorgt ervoor dat de andere ouder van de kinderen niet erft als een kind jong komt te overlijden nadat dit kind van de eerder overleden ouder heeft geërfd.

Willem van den Eijkel, notaris bij Verhees Notarissen Katwijk

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *