Uitstel van betaling bij de belastingdienst, hoe werkt dat?

Hoewel er tekenen van herstel zijn, hebben veel ondernemers het nog steeds moeilijk. Sommigen zelfs zo dat ze te krap bij kas zitten om hun belastingschulden te kunnen voldoen. In dat geval bestaat er een wettelijk recht op uitstel van betaling, maar daar horen wel een paar spelregels bij.

Regulier uitstel duurt maximaal 1 jaar. Voor het uitstel toegekend wordt dient u een schriftelijk verzoek in te dienen. Een speciaal formulier hiervoor vindt u op de site van de belastingdienst. Een gedetailleerd inzicht in uw financiële positie is verplicht voor de beoordeling, net als een zekerheidsstelling (denk aan bankgarantie of huis als onderpand). Knap ingewikkeld dus.

Bijzonder uitstel geldt vanzelfsprekend voor bijzondere gevallen, bijvoorbeeld voor uitstel langer dan 1 jaar. Ook kan afgeweken worden van de eis om zekerheid te stellen. Een verklaring van een deskundige waaruit voldoende duidelijkheid wordt dat de problemen van tijdelijke aard zijn is hierbij verplicht. Ook het aflossingsplan moet hierbij realistisch zijn.

De meest eenvoudige vorm van uitstel is het kort uitstel. Zonder nader onderzoek kunt u telefonisch om dit uitstel vragen. Het uitstel is maximaal 4 maanden en kan alleen als de schuld lager is dan €20.000. Ook mogen er op de schuld geen dwangbevelen zijn betekend en er is geen aangifteverzuim of vergrijpboete opgelegd. Bij zakelijke belastingen zoals btw en loonheffing zal de Belastingdienst wel doorvragen om enig zicht te hebben over de zekerheid dat u de belastingen zo snel mogelijk wel afdraagt.

Frank Splinter, mede-eigenaar van Perfect Partners Alphen aan den Rijn

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *