Mogelijk grote schade door derivaten voor mkb

“Na de uitspraak van 26 maart door de rechtbank in Den Bosch, waar de Rabobank wordt gewezen op haar bijzondere zorgplicht inzake de verkoop van rentederivaten, lopen advocatenkantoren zich warm voor vergelijkbare zaken. Uit het voorpagina artikel van het FD (4 april 2014) ‘Mkb voor € 4 mrd in de min op rentederivaten’ is op te maken dat de (mogelijke) schade veroorzaakt door derivaten voor het mkb groot kan zijn. Daarbij is het wel goed om de nuancering aan te brengen dat zolang er niets verandert in de situatie van de ondernemer, het een theoretische oefening blijft. Daarnaast is de invloed op de jaarrekening zeer beperkt omdat in het mkb in de meeste gevallen ‘hedge accounting’ wordt toegepast. Bij gebruik van deze methode hoeft de negatieve marktwaarde van het derivaat slechts in de toelichting van het jaarverslag worden meegenomen,” aldus Roel van Bezooijen, senior manager treasury.

Schadevergoeding derivaten

Van Bezooijen: “De roep om een vergelijkbaar compensatie programma zoals de Engelse toezichthouder, de FSA, in 2012 in het leven heeft geroepen, wordt dan ook steeds luider. Uit hoofde van dat programma komen onder bepaalde voorwaarden alle als ‘ondeskundig’ aangemerkte ondernemers met een rentederivaat voor een eventuele vergoeding in aanmerking. De inschatting is nu dat dat geldt voor ruim 90% van deze ondernemers. Veelal krijgen ze niet alle schade vergoed, maar wanneer je de situatie in Engeland doortrekt naar de situatie hier dan gaat het om een mogelijke schade voor de banken die in de honderden miljoenen euro’s kan  lopen. Mocht het zover komen dan is het  belangrijk dat daarbij zorgvuldig gekeken wordt naar het hele proces en eventuele fouten die daarin zijn gemaakt door banken en niet, zoals nu in sommige gevallen al te proeven is, dat het gedreven wordt door opportunisme.”

Alex Ruigendijk, partner accountant RA bij Baker Tily Berk Leiden

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *