Maak bezwaar tegen de crisisheffing 2013!

Heeft een werknemer in 2013 in uw onderneming meer dan € 150.000 loon genoten? Dan moet u als  inhoudingsplichtige/ werkgever een eenmalige werkgeversheffing van 16% afdragen over het loon dat deze grens overschrijdt. Deze zogenoemde ‘crisisheffing’ is mogelijk in strijd met Europees recht. Wij adviseren dan ook om tegen de afdracht van de crisisheffing bij de aangifte loonbelasting over de maand maart 2014 of periode 04/2014 bezwaar aan te tekenen. Uw  adviseur of loonbelastingspecialist zal ongetwijfeld  een modelbezwaarschrift voor u klaar hebben liggen.

Strijdigheid met Europees recht

De crisisheffing ziet op loon genoten vanaf 1 januari 2013. De ‘crisisheffing’ geldt vanaf 1 januari 2012 en was een eenmalige heffing in 2013. Uit het akkoord waaruit de maatregel voor heffing in 2014 over 2013 afkomstig is bleek het tegendeel waar, en bevat opnieuw een terugwerkende kracht.

Het Europees recht (artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM) verbiedt terugwerkende kracht als daar geen of een onvoldoende rechtvaardiging voor bestaat. Verdedigbaar is dat een draagkrachtige rechtvaardiging voor de terugwerkende kracht in de crisisheffing ontbreekt. Hiervoor is steun te vinden in de uitspraak van Gerechtshof Arnhem van 12 februari 2013, nr. 12/00147, LJN BZ1428. In deze zaak stond de terugwerkende kracht in de zogenoemde pseudo-eindheffing bij excessieve ontslagvergoedingen centraal. Het gerechtshof vond dat er in dat geval geen of onvoldoende rechtvaardiging was voor deze terugwerkende kracht.

Strijdigheid met gelijkheidsbeginsel

Voorts is de crisisheffing mogelijk in strijd met het  gelijkheidsbeginsel (artikel 26 IVBPR en artikel 14 EVRM). De eindheffing geldt namelijk alleen voor inhoudingsplichtigen die in 2013 werknemers in dienst hadden met een loon van meer dan € 150.000. Andere inkomensgenieters – zoals ondernemers – met een inkomen in 2013 van meer dan € 150.000, zijn geen extra heffing verschuldigd. Hier is mogelijk sprake van een ongelijke behandeling van gelijke gevallen waarvoor geen objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond aanwezig is.

Maak bezwaar

Het voorgaande overziend adviseren wij om bezwaar aan te tekenen tegen de afdracht van de crisisheffing 2013 bij de aangifte loonheffingen maart 2014 (of in periode 04-2014). De bezwaartermijn is 6 weken en vangt aan op de dag na die van de afdracht / betaling op de aangifte. Dit zal in de meeste gevallen aanvangen aan het eind van de maand april. U heeft dus tot maximaal half juni 2014 de tijd om bezwaar aan te tekenen. Wacht uiteraard niet te lang, maar doe dit uit veiligheid halverwege mei 2014.

John Peek

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *