Naheffing inkomstenbelasting over salaris

De arbeidskorting en algemene heffingskorting worden afgebouwd voor hogere inkomens. Hierdoor zullen veel mensen een naheffing ontvangen over hun inkomsten. Hoe kan dat nu eigenlijk? Heffingskortingen worden toch altijd verrekend in de loonbelastingtabellen van de Belastingdienst? Hierbij een korte uitleg.

De arbeidskorting voor lagere inkomens wordt in 2014 verhoogd en is maximaal € 2.097. Tevens wordt de arbeidskorting verminderd met 4% als het inkomen meer is dan € 40.721 per jaar maar minder is dan € 83.971. Dit is overigens in 2013 ook al het geval. Daarnaast wordt in 2014 ook de algemene heffingskorting afgebouwd met 2% van het inkomen tussen € 19.645 en € 56.495.

In de loonbelastingtabellen wordt rekening gehouden met de heffingskortingen gebaseerd op het reguliere salaris. Echter, indien je hiernaast nog een bonus of 13e maand uitkering ontvangt wordt hierbij geen rekening gehouden met de afbouw van de heffingskortingen.

Het effect is het grootst bij die werknemers die normaliter met hun salaris (Loon voor de Loonheffingen) onder € 40.721 per jaar blijven maar door eenmalige uitkeringen dit bedrag overschrijden. Dan wordt de arbeidskorting verminderd met 4% van het inkomen boven € 40.721 en de algemene heffingskorting met 2%.

Een werknemer heeft een bruto maandsalaris van € 3.500. Daarnaast ontvangt hij een bonus van € 10.000. Omdat de tabel bijzondere beloningen wordt toegepast op de bonus, wordt geen rekening gehouden met de afbouw van de arbeidskorting en algemene heffingskorting. Die afbouw bedraagt hier echter 6% van € 10.000 = € 600. Hierdoor kan het voorkomen dat er een verschil ontstaat tussen de genoten arbeidskorting en de berekende arbeidskorting. Dit verschil zal naar voren komen bij het invullen van de aangifte Inkomsten belasting en in veel gevallen leiden tot een bijbetaling.

Clementine Prins

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *