Ondernemer versus zzp’er?

Laten we beginnen met de vraag: wat is een zzp’er? Zzp (zelfstandig zonder personeel) is geen officieel begrip. In de wet staat bijvoorbeeld niet wat een zzp’er precies is. In de praktijk slaat de term zzp’er vooral op ondernemers didiensten verlenen aan verschillende opdracht- gevers. Volgens de Sociaal Economische Raad (SER) is een zzp’er een zelfstandig ondernemer die geen personeel in dienst heeft.

Ondanks het ontbreken van een wettelijke definitie en het feit dat de zzp’er volgens de definitie van de SER toch echt ‘gewoon’ ondernemer is, wordt hij toch apart behandeld. Alleen al vanwege de naam waarmee hij (of zij natuurlijk) wordt aangeduid. Hij/zij is geen ondernemer maar zzp’er. En de overheid gaat verder om deze groep ondernemers anders te behandelen.

In het pensioenakkoord dat het kabinet in december 2013 sloot met een drietal oppositiepartijen was al aangekondigd dat er een collectieve pensioenregeling voor zzp’ers zou worden getroffen. Onlangs zijn de contouren van deze regeling bekend gemaakt in een brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën. Het gaat om een vrijwillige collectieve pensioenregeling, een soort lijfrentevoorziening.

Details zijn nog niet bekend, maar de eerste contouren staan. En het bijzondere is dat daar meer flexibiliteit in zit als in pensioenregelingen voor ‘gewone’ ondernemers. Daarmee krijgt de zzp’er opnieuw een aparte behandeling. Niet dat de flexibiliteit de zzp’ers niet gegund is, in tegendeel. Maar er zijn tal van ondernemers die ook graag uit het steeds maar strakker aangetrokken keurslijf van de pensioenregeling stappen. En dan liefst zonder dat ze al hun personeel de laan uit moeten sturen!

Renger Kok

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *