Het levenstestament

Als ik niet meer zelf kan beslissen, wat dan…? Dit is misschien een vraag waar u liever niet over nadenkt. Maar wel een belangrijke. Want wat gebeurt er met u, als u niet meer in staat bent om voor uzelf te zorgen? Wat gebeurt er met uw bezittingen en uw onderneming? En wie mag dat beslissen? In een levenstestament kunt u voor dit soort vragen een regeling treffen. In de praktijk blijkt een levenstestament vaak een steun voor uw omgeving te zijn. Die is dan in staat conform uw wensen te handelen.

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament wordt opgesteld voor de situatie waarbij u uw belangen niet (meer) kunt behartigen. In het levenstestament neemt u wensen en instructies op, over:

•    de benoeming van één (of meer) gevolmachtigde(n);
•    het beheer van uw vermogen;
•    het voortzetten van- en het voeren van de directie over uw onderneming;
•    de opvoeding van uw minderjarige kinderen;
•    het voortzetten van schenkingen;
•    het wijzigen of verwijderen van profielen op sociale netwerken;
•    andere praktische zaken.

Een levenstestament wordt alleen gebruikt in situaties dat u tijdelijk of definitief niet meer in staat bent uw belangen te behartigen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u aan dementie lijdt of in coma bent. Zonder levenstestament zijn uw wensen niet bekend en zonder volmacht kan er niet namens u gehandeld worden. Indien toch acties nodig zijn, zullen uw naasten een (tamelijk tijdrovende) gerechtelijke procedure moeten starten om uzelf onder curatele of uw vermogen onder bewind te stellen. Over het algemeen geldt: hoe groter en diverser het vermogen, hoe belangrijker een levenstestament.

Alex Ruigendijk

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *