Dividendbelasting: wachten of gebruik maken van verlaging?

In 2014 is het tarief voor dividendbelasting in de IB voor dividend uit de eigen BV verlaagd van 25% naar 22%, het gaat hierbij om de eerste €250.000 van de dividenduitkering. Wat is nu verstandig, gebruik maken van de verlaging of beter toch wachten met een dividenduitkering?

Als u van de verlaging gebruik wilt maken is het natuurlijk zinvol dat zo snel mogelijk te doen. Het uitgekeerde bedrag zal normaliter in  uw box 3 vermogen terecht komen en de peildatum daarvoor was 1 januari, dus al net geweest. De rendering is in privé onbelast terwijl het rendement in de BV wel belast is. Ook uw fiscale partner kan gebruik maken van de tariefsverlaging, bij een juiste verdeling kunt u dus tot €500.000 uitkering tegen het verlaagde tarief!

Aandachtspunten zijn er natuurlijk ook. Waarbij de belangrijkste is of de BV überhaupt wel in staat is een dergelijke uitkering te doen en ook nog aan haar betalingsverplichting te kunnen voldoen. Zeker bij pensioen in eigen beheer of lijfrentevoorziening op de balans is extra waakzaamheid geboden. De balanswaarde is namelijk niet waar vanuit moet worden gegaan, maar wel de werkelijke waarde. In de praktijk kan die zomaar twee maal zo hoog zijn. Als er dividend uitgekeerd wordt zonder daar rekening mee te houden, kan de fiscus dat bestempelen als fictieve afkoop, met alle zeer nadelige fiscale consequenties die daarbij horen.

Vergeet na een uitkering ook niet direct aangifte dividenbelasting te doen. Binnen een maand na de uitkering zal ook de dividendbelasting (15% van het uitgekeerde bedrag) voldaan moeten zijn.

Frank Splinter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *