Cash = King!

In de praktijk blijkt het nog steeds lastig om een bedrijfsovername te financieren.  Er wordt daarom vaak gezocht naar een manier om de verkoper langer aan het bedrijf te binden. Was dit vroeger enkel voor de overdracht van kennis, tegenwoordig is dit vaak om de financiering rond te krijgen. Voor de verkoper is het zeer de vraag hoe verstandig dit is.

Er kunnen zich bij de financiële afwikkeling van de deal verschillende constructies voordoen. Het langer aanblijven van de DGA na de transactie, het verstrekken van een achtergestelde lening of de uiteindelijke prijs afhankelijk te laten zijn van een zogenaamde earn-out regeling. Uiteraard blijft het maatwerk maar er zijn wel een paar algemene kanttekening te maken.

Vormen van overdracht

Het aanblijven van de DGA na de transactie zou als primaire doel het overdragen van kennis, kunde en relaties van de onderneming moeten hebben. Dit kan dus nooit jaren duren. Vaak zie je dat de motivatie van de verkoper snel afneemt, de koper op een andere manier tegen de zaak aankijkt en de DGA niet gewend is om als tweede stuurman te fungeren.

De Earn-out regeling (uitverdienregeling), waarbij de koopsom in delen wordt betaald en afhankelijk is van de behaalde prestaties is een veel geziene variant. Met name om een hogere verkoopprijs acceptabel te laten zijn voor beide partijen. Dit lijkt aantrekkelijk als je een veelbelovend, groeiend bedrijf verkoopt. Echter de uitkomst is wel afhankelijk van de toekomst en wat de koper er dus van maakt. Ondernemen is dynamisch en dat betekent dat vooruitzichten snel kunnen veranderen. Liever één vogel in de hand, dan tien in de lucht.

Tenslotte de (achtergestelde) lening. Hierbij is het bedrag bepaald, maar nog niet betaald. Het risico voor de verkoper hangt af van de degelijkheid van de toekomstige kasstromen. Als alles echt tegen zit krijgt de verkoper de prijs niet of pas veel later. Verkregen zekerheden als pand en hypotheek helpen het risico te beperken.

Als partijen elkaar goed kennen, bijvoorbeeld bij familieoverdracht of verkoop aan management zal het gemakkelijker zijn om hier afspraken over te maken. Maar het algemene advies luidt: afrekenen en afscheid nemen, want Cash is King.

Marc Cremers

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *