Komt er een einde aan de BTW-integratieheffing?

De BTW-integratieheffing is een correctie in de BTW die er voor zorgt dat op nieuwe goederen BTW drukt. Deze heffing treedt op wanneer een opdrachtgever een nieuw pand laat vervaardigen of zelf bouwt op eigen grond en het pand vervolgens gaat gebruiken voor BTW-vrijgestelde prestaties. Denk hierbij onder andere aan verzekeringstussenpersonen, begrafenisondernemers, kinderopvang, onderwijsinstellingen, gezondheidszorg, sportorganisaties en sportclubs.

Tijdens de bouw kan de in rekening gebrachte omzetbelasting in aftrek worden gebracht en zal bij de ingebruikname van het pand vervolgens BTW aangegeven en afgedragen moeten worden over de voortbrengingskosten. De voortbrengingskosten zijn doorgaans hoger dan de kosten waarvan de BTW in aftrek is gebracht.

Waarschijnlijk zal in het Belastingplan 2014 worden opgenomen dat de BTW-integratieheffing zal komen te vervallen per 1 januari 2014. Dit heeft tot gevolg dat de BTW die tijdens de bouw in rekening wordt gebracht niet meer in aftrek mag worden gebracht en dat bij ingebruikname van het pand geen BTW hoeft te worden afgedragen over de voortbrengingskosten.

Als de BTW-integratieheffing daadwerkelijk komt te vervallen is het voor BTW vrijgestelde ondernemers die thans al een pand laten bouwen op eigen grond van belang wanneer het pand in gebruik genomen gaat worden. Thans is nog niet bekend of er een overgangsregeling zal komen voor dergelijke situaties.

Ten tijde van het schrijven van dit artikel is bovenstaande nog slechts een plan en is Prinsjesdag nog niet geweest. Het is derhalve afwachten of er daadwerkelijk een einde komt aan de BTW-integratieheffing en zo ja, of er sprake zal zijn van een overgangsregeling voor reeds aangevangen bouwprojecten.

Oscar Meijrink

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *