Wat is de invloed van waardeoverdracht op uw pensioenregeling?

Indien u als werkgever aan uw werknemers een pensioenregeling wilt toekennen, heeft u de  keuze uit diverse pensioensystemen en nog meer pensioenuitvoerders. De keuze die u hierbij maakt kan in de toekomst grote financiële gevolgen hebben, namelijk als u geconfronteerd wordt met het fenomeen waardeoverdracht.

De Pensioenwet bepaalt dat een werknemer bij aanvang van  deelname aan een pensioenregeling het wettelijke recht heeft om al zijn opgebouwde pensioenrechten over te dragen  aan de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. De oorsprong  van  waardeoverdracht is gelegen in de pensioenbreuk die kon ontstaan in een eindloonregeling indien een werknemer van werkgever wisselde.

De Pensioenwet schrijft voor hoe het traject van waardeoverdracht tussen de beide pensioenuitvoerders moet verlopen en welke financiële spelregels gehanteerd moeten worden bij het bepalen van de overdrachtswaarde. Hierin schuilt voor de beide werkgevers het grote gevaar. Indien de overdrachtswaarde niet overeenkomt met het opgebouwde pensioenvermogen, loopt de  voormalig werkgever het gevaar dat hij moet bijbetalen. Indien de overdrachtswaarde niet toereikend is om de benodigde pensioenaanspraken in te kopen bij de overnemende pensioenuitvoerder, loopt de nieuwe werkgever het gevaar dat hij moet bijbetalen. Er is dus een kans dat de waardeoverdracht voor de betreffende werknemer geen directe impact heeft op zijn pensioen, terwijl er wel twee werkgevers moeten bijbetalen in verband met de waardeoverdracht.

Als werkgever kunt u op dit moment niets doen tegen het fenomeen waardeoverdracht. Het is aan de wetgever om dit te regelen maar het lijkt er niet op dat het binnenkort wordt afgeschaft. U kunt als werkgever wel iets doen aan de financiële gevolgen van een waardeoverdracht. Dit kan door aandacht te besteden aan het pensioensysteem van uw pensioenregeling dan wel door aandacht te besteden aan de uitvoerder van de pensioenregeling. Middels beide punten kan het financiële gevolg van waardeoverdracht voor de werkgever opgelost worden.

Waardeoverdracht kan grote financiële gevolgen hebben die uw winst sterk beïnvloeden. De juiste aandacht voor de pensioenregeling op dit punt is dus zeer wenselijk!

Paul van Ravenzwaaij MPLA
JAN© Pensioenadviseurs

 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *