Wanneer eindigt de terbeschikkingstellings-regeling bij borgstelling

Een directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) zal in veel gevallen een borgstelling tekenen op het moment dat zijn B.V. een geldlening aangaat bij een bank. Als de bank de dga aanspreekt op deze borgstelling en de dga betaalt, verkrijgt de dga een regresvordering op zijn B.V.

Voor de dga betekent de borgstelling dat de terbeschikkingstellingsregeling in de inkomstenbelasting van toepassing is. De Hoge raad heeft eerder al duidelijkheid gegeven dat vanaf het moment van het overeenkomen van de borgstelling de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing is. Dit houdt in dat vanaf dat moment alle resultaten uit de borgstelling in de aangifte inkomstenbelasting in box 1 vermeldt dienen te worden.

Recent heeft het Gerechtshof de vraag beantwoord wanneer de terbeschikkingstellingsregeling eindigt. De terbeschikkingstellingsregeling blijft van toepassing zolang de regresvordering civielrechtelijk bestaat. In beginsel zal dit zijn tot het moment van opheffen van het faillissement en dus niet het moment waarop de B.V. failliet wordt verklaard (de mening van de Rechtbank). Ongeacht of de dga al in een eerder jaar zijn regresvordering op de B.V. al tot nihil heeft afgewaardeerd (zie Rijnstreek Business van vorig jaar).

Dit is voor de dga met name van belang in de situatie dat de dga geld heeft geleend om de bank te betalen uit hoofde van de borgstelling. Tot het moment van opheffen van het faillissement kan de dga de rente op de lening namelijk in box 1 ten laste van zijn inkomen brengen.

Oscar Meijrink

 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *