Het geheim van succesvolle overnames

Uit onderzoek blijkt dat het grootste deel van de bedrijfsovernames niet succesvol is en de vooraf gestelde doelen niet worden gehaald. Hoe kan dit? Wat is het geheim van een succesvolle overname?

Een lastige vraag waar enkele gebieden aan te wijzen zijn om de kans op succes sterk te vergroten. In elk van de drie fasen van het overnameproces zijn er specifieke valkuilen.

Voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase wordt bepaald of voor de gestelde doelen en de te volgen strategie een overname van een bedrijf (of bedrijfsonderdeel) gewenst is. Een alternatief zou bijvoorbeeld versterkte autonome groei kunnen zijn. Deze afweging dient daarom vooraf gemaakt te worden en tijdens het overnametraject regelmatig getoetst te worden. In deze fase “mislukken” overnames door te weinig tijd, te weinig diepgang of onvoldoende bestudering van alternatieven. Meer succes is er bij een gedegen voorbereiding, resulterend in een goede beschrijving van wat je wilt bereiken en waar de overnamekandidaat aan moet voldoen.

Transactiefase

In de transactiefase is alles gericht op het slagen van de deal. De hobbels en bezwaren die gevonden worden dienen vooral om de prijs naar beneden te krijgen, niet om de deal af te breken. De voornaamste valkuilen zijn dat de bevindingen niet worden vertaald in consequenties (en acties) voor de transactie en het integratie traject. De honger naar de deal wordt hoe langer hoe groter.

Postacquisitie fase

De postacquisitie fase heeft in het begin een hoog “the-day-after-the-night-before” gehalte. De deal is gedaan en meestal ook gevierd. Er is hard gewerkt voor het slagen van de transactie en het voelt als een soort eindproduct.  Echter,  dit is pas het begin en het moment dat er echt aan de slag gegaan kan worden met de aanwinst. Kennismaken, plannen, communiceren, uitvoeren, waarbij niet enkele maar normaal gesproken vele mensen van beide organisaties bij betrokken zijn. Populair gezegd: in deze fase moet de aankoop (terug)verdiend worden. Een nogal onderschat traject. En dat is meteen de grootste valkuil.

Overnames is het domein van ondernemende optimisten. Succes is afhankelijk van vele factoren en optimale prestatie in alle drie de fasen. Met meer focus op de genoemde elementen en de voorbereidings- en postacquisitie fase is de kans op een succesvolle overname nog niet gegarandeerd maar wel sterk vergroot.

Mark Cremers

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *