Wat is mijn bedrijf waard?

Als ik nu mijn bedrijf zou verkopen, wat zou het dan opbrengen? Een vraag waar menig ondernemer mee speelt. En een lastige vraag. Want dé waarde van een onderneming bestaat niet en waarde is ook nog iets anders dan prijs.

Doel van de waardebepaling bij bedrijfsovernames is om een kwantitatieve onderbouwing te krijgen voor de transactieprijs. Een soort gefundeerde taxatie. Deze waarde wordt hoofdzakelijk bepaald door de toekomstige geldstromen, het risicoprofiel en de markt waarin de transactie plaatsvindt. De basis voor de waarde is het verdienpotentieel dat in het bedrijf zit en wordt berekend door alle toekomstige kasstromen (opbrengsten en kosten) terug te rekenen naar het transactiemoment, de zogenaamde contante waarde. Immers een euro nu is meer waard dan een euro over 5 jaar. Vele zaken vragen hierbij om een goede inschatting. De ontwikkeling van omzet en kosten, toekomstige investeringen, maar ook de rente waartegen teruggerekend wordt.

Een klein verschil in omzetontwikkeling, winst of rente kan grote impact op de waarde hebben.

Vraag en aanbod Naast de prestaties van het eigen bedrijf is voor waardebepaling ook de markt van vraag en aanbod van belang. Mocht er een consolidatieslag aan de gang zijn in de sector waar je actief bent en bedrijven worden gretig opgekocht, dan neemt de waarde toe. Maar het tegenovergestelde kan het geval zijn als meerdere bedrijven te koop staan bij een beperkte vraag.

Zeer belangrijk, maar vaak lastig te kwantificeren is het risicoprofiel van de onderneming. De ene onderneming heeft immers een veel hoger risico dan de andere. Dat kan komen door de markt, het product of (toekomstige) regelgeving, maar ook door de afhankelijkheid van enkele personeelsleden of klanten. In de waarderingspraktijk worden prachtige modellen gebruikt om het risico uit te drukken. Het gevaar is dat men verdwaalt in het model en niet meer aansluit bij de dagelijkse praktijk.

Als alle inschattingen gedaan zijn kan er gerekend worden. En dan is de waardering klaar. Nu nog iemand overtuigen van de juiste prijs.

Mark Cremers

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *