Echtscheiding en de eigen woning

Even enkele landelijke gegevens. Ten eerste ruim een derde van de huwelijken eindigt door echtscheiding (nog hoger bij ondernemers) en ten tweede meer dan de helft van de woningen betreft een koopwoning. Zie hier gelijk een potentieel probleem in de aangiften inkomstenbelasting.

Bij fiscale partners kan de aftrek van de eigen woning over beide aangiften vrijelijk worden verdeeld, ongeacht wie de rente betaalt. Op het moment dat sprake is van het niet langer zijn van elkaars fiscale partner is vrijelijke toedeling niet meer mogelijk. Echtgenoten zijn niet langer elkaars fiscale partner vanaf het moment dat het verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank. Samenwoners zijn niet langer elkaars fiscale partner op het moment dat zij gescheiden gaan leven.

De woningverlater zal in beginsel de helft van de woning en de helft van de schuld dienen te verantwoorden in box 3 en niet langer in box 1. Dit betekent dat de woningverlater niet langer de rente in aftrek kan brengen. Om gewezen fiscale partners nog wel tijd te gunnen om de scheiding financieel af te wikkelen mag de woningverlater nog maximaal 24 maanden de woning kwalificeren als eigen woning voor de aangifte inkomstenbelasting.

Wat nu als de woningverlater de volledige rente heeft betaald? De volgende situaties zijn te onderscheiden.

Als er geen afspraken zijn gemaakt over de ongelijke betaling dan kan de woningverlater zijn deel van de rente in aftrek brengen en voor het andere deel verkrijgt de woningverlater een regresvordering op de achterblijver. De achterblijver kan dit bedrag pas in aftrek brengen als aftrek eigen woning als deze schuld is betaald of verrekend.

Als de afspraak is dat de achterblijver de rente niet hoeft terug te betalen dan dient de aftrek eigen woning als volgt verwerkt te worden. De woningverlater brengt de eigen rente in aftrek als eigenwoning rente en de andere helft als alimentatie (in de meeste gevallen). De achterblijver brengt de eigen rente in aftrek en geeft de andere helft aan als ontvangen alimentatie. Dus 100% aftrek bij de woningverlater en per saldo 0% aftrek bij de achterblijver. Na verloop van de 24 maandstermijn treedt de hoofdregel weer in werking.

Zo zwart wit als hierboven zal de werkelijkheid nooit zijn. Laat u dus goed adviseren mocht het zo ver komen.

Oscar Meijrink

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *