Pensioen in eigen beheer: weer een nieuwe pensioenbrief

Pensioen in eigen beheer is de laatste jaren nogal aan wijzigingen onderhevig. Door de Wet Witteveen diende uiterlijk in 2004 de pensioenbrieven aangepast te worden in verband met de verlaging van de maximale opbouwpercentages. Snel daarna kwam de Wet vroegpensioen en levensloop (VPL). Hierdoor diende de pensioenbrieven voor 1 januari 2006 aangepast te worden in verband met de verhoging van de pensioenleeftijd naar 65 jaar, uitzonderingen daargelaten.

Na enkele jaren van relatieve rust dienen de pensioenbrieven voor 1 januari 2014 wederom aangepast te gaan worden in verband met de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht en de Wet AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP). De definitie van een directeur-grootaandeelhouder is gewijzigd in de Pensioenwet welke wijziging doorgevoerd dient te worden in de pensioenbrief. Door de Wet VAP dient de pensioenleeftijd aangepast te worden aan de AOW-leeftijd. Verder dienen de maximale opbouwpercentages nogmaals verlaagd te worden (eindloon van 2 naar 1,9 en middelloon van 2,25 naar 2,15 per jaar).

Onzuiver

Als de wijzigingen niet voor 1 januari 2014 zijn doorgevoerd in een nieuwe pensioenbrief heeft dit tot gevolg dat de pensioenaanspraak deels onzuiver is. Hierdoor dient de gehele pensioenvoorziening vrij te vallen in het resultaat van de B.V. Een gelijk bedrag dient bij het box 1 inkomen van de directeur-grootaandeelhouder te worden geteld. Naast de vennootschapsbelasting (maximaal 25%) en de inkomstenbelasting (maximaal 52%) is tevens 20% revisierente verschuldigd. De totale heffing kan derhalve oplopen tot 97%.

Dit wordt de derde nieuwe pensioenbrief in tien jaar tijd. De vraag is of dit de laatste aanpassing zal zijn aangezien het de verwachting is dat de maximale opbouwpercentages nog verder verlaagd zullen worden en eventueel een maximum pensioengevend loon zal worden ingevoerd.

Zorg er derhalve voor dat uw pensioenbrief tijdig wordt aangepast. Verder een goed moment om uw pensioen in het geheel eens goed te beoordelen en eventueel aan te passen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Oscar Meijrink

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *