Levenslooptegoed: opnemen in 2013 of niet?

Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling afgeschaft. Voor deelnemers die op 31 december 2011 een levenslooptegoed hadden van € 3.000 of meer geldt een overgangsregeling. Deze overgangsregeling houdt in dat de deelnemers met de levensloopregeling kunnen doorgaan op basis van de oude regels.

Bij de behandeling van het Belastingplan 2013 is het overgangsrecht echter aangepast. De deelnemers kunnen blijven inleggen echter niet tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd, maar uiterlijk tot 31 december 2021 of kiezen om het tegoed vrij op te nemen, dus niet meer verplicht om te gebruiken voor verlof.

Indien het gehele levenslooptegoed in één keer in 2013 wordt opgenomen, wordt het tegoed per 31 december 2011 voor 80% in de heffing betrokken. Het tegoed per 31 december 2011 is inclusief het rendement over 2011 en eerdere jaren dat pas op of na 1 januari 2012 is bijgeschreven.

Voor de vraag of het levenslooptegoed in een keer in 2013 opgenomen dient te worden zijn de volgende zaken van belang:

– tegen welk percentage in de inkomstenbelasting is de uitkering in 2013 belastten opzichte van de percentages bij het uitsmeren van de uitkeringen

– hoeveel jaar kan de deelnemer nog gebruik maken van de levensloopregeling

– wat is het rendement van het levenslooptegoed op de levenslooprekening ten opzichte van het rendement op de netto uitkering op een bankrekening

– wat zijn de te verwachten inkomsten in box 1 en box 3 de komende jaren

Bovenstaande vragen dient u zelf of uw adviseur voor u te beantwoorden om te beoordelen of het in één keer opnemen van het levenslooptegoed in 2013 voor u fiscale voordelen biedt.

Oscar Meijrink

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *