Cypriotische taferelen?!

De Republiek Cyprus, u heeft er vast wel eens van gehoord. Deze republiek is gelegen op het gelijknamige eiland Cyprus in het oosten van de Middellandse Zee, ca. 70 km ten zuiden van Turkije en 105 km ten westen van Syrië. Cyprus behoort geografisch gezien tot het Aziatische continent, echter om politieke en culturele redenen wordt Cyprus soms ook tot Europa gerekend.

En sinds 2004 is Cyprus ook lid van de Europese Unie, maar dat zal u vast niet zijn ontgaan de afgelopen periode. Dat mooie vakantie-eiland met een kleine miljoen inwoners had behoefte aan een Europees steunpakket van 10 miljard Euro. En de spaarders bij de Cypriotische banken mogen ook een ‘steentje’ bijdragen. Voor veel mensen aanleiding genoeg om toch nog eens te kijken naar het depositogarantiestelsel. Hoe zit het ook al weer?

Een depositogarantiestelsel biedt een bepaalde bescherming voor de tegoeden van de rekeninghouders als een bank failliet gaat. Alle lidstaten van de Europese Unie hebben op de een of andere manier een depositogarantiestelsel, om te voldoen aan Europese richtlijnen. Voor Nederland is deze garantie sinds 2007 geregeld in de Wet op het financieel toezicht. Het depositogarantiestelsel garandeert bepaalde tegoeden van rekeninghouders van een bank die haar verplichtingen niet meer kan nakomen.

Rekeninghouders kunnen hun deposito’s tot een maximum vergoed krijgen, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn onder andere:

•  u bent een rekeninghouder die gedekt wordt door het depositogarantiestelsel (particulier of kleine onderneming);

•  uw bank valt onder het depositogarantiestelsel;

•  het product valt onder het depositogarantiestelsel.

De regeling kent een maximum van € 100.000 per rekeninghouder per bank, door De Nederlandse Bank (DNB) uit te betalen binnen twintig werkdagen. Op de website van DNB kunt u zien of uw bank onder het garantiestelsel valt.

Na IJsland speelde het al. En nu na Cyprus zijn opnieuw heel wat mensen hun tegoeden aan het verdelen over verschillende banken. Ze willen hiermee optimaal gebruik maken van het garantie- stelsel voor het geval ook hier Cypriotische taferelen mochten uitbreken.

Overigens, bankiert u bij een bank die geen hoofdkantoor heeft in Nederland? Houd u er dan rekening mee dat dit tegoed valt onder het eventuele garantiestelsel van dat betreffende land. Laat u daar niet door verrassen!

Renger Kok

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *