Tijdelijke BTW-verlaging voor renovatie van woningen

Het BTW-tarief op manuren voor renovatie en onderhoud van woningen wordt tijdelijk verlaagd van 21% naar 6%. Om het verlaagde tarief te mogen toepassen dient wel aan enkele voorwaarden te worden voldaan.

Het moet gaan om woningen ouder dan twee jaar na eerste ingebruikname.

Het gaat om alle renovatie- en herstelwerkzaamheden zoals het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning en de aanleg en onderhoud van de tuin.

Het verlaagde tarief ziet uitsluitend op de manuren en niet op de materialen. Indien één vergoeding in rekening wordt gebracht en er op de factuur geen splitsing is gemaakt tussen manuren en materialen dient aangesloten te worden bij de zogenoemde marktwaardemethode. Dit houdt in dat een vergelijking gemaakt dient te worden met soortgelijke prestaties in de markt. Voor enkele prestaties is een forfaitaire verdeling goedgekeurd voor de verhouding manuren en materiaalkosten. Eigen uren die gebruikt worden om materialen te vervaardigen vallen niet onder het verlaagde tarief.

De werkzaamheden dienen te worden afgerond in de periode 1 maart 2013 tot en met 28 februari 2014 om het verlaagde tarief op de manuren te mogen toepassen. Dit betekent dat als er deelfacturen worden uitgereikt gedurende het project het toe te passen BTW-tarief op de manuren beoordeeld dient te worden op het moment dat het project is afgerond.

Bij deelfacturen werkt het als volgt uit. Op deelfacturen voor 1 maart 2013 is het algemene tarief (21%) van toepassing op manuren. Indien het project in de periode 1 maart 2013 tot en met 28 februari 2014 wordt afgerond dan dient bij de eindfactuur op alle manuren rekening te worden gehouden met het verlaagde tarief. Op deelfacturen in de periode 1 maart 2013 tot en met 28 februari 2014 is het verlaagde tarief van toepassing op de manuren. Indien het project na 28 februari 2014 wordt afgerond dan dient bij de eindfactuur op alle manuren rekening te worden gehouden met het algemene tarief.

Ten tijde van dit schrijven was alleen het besluit van 28 februari 2013 bekend.

Oscar Meijrink

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *