Vermijd loonsancties bij arbeidsongeschikte werknemer

Als werkgever moet u zich houden aan de wettelijke eisen die vastgelegd zijn in de Wet poortwachter. Doet u dit niet, dan kan UWV 2 loonsancties opleggen. De 2 sancties zijn de administratieve en de inhoudelijke sanctie. Uiteraard wilt u bij een arbeidsongeschikte werknemer dergelijke loonsancties zoveel mogelijk vermijden. Hoe kunt u dat doen?

Als werkgever moet u voldoende informatie verstrekken aan UWV over de inspanningen die zijn geleverd om de werknemer aan het werk te krijgen. De informatie moet blijken uit een re-integratie verslag en het gehele onderliggende dossier dat u 3 maanden van te voren bij UWV moet inleveren, voordat de werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegekend vanuit de Wet WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Voldoet het dossier of de informatie niet, dan krijgt u 3 maanden de tijd om de informatie en papieren wel op orde te krijgen. Hierna beoordeelt UWV of u voldoende inspanning heeft geleverd om de werknemer aan het werk te krijgen. Bij een positief oordeel zet UWV de doorbetalingsplicht stop en kent UWV een WIA uitkering toe. Na 2 jaar (104 weken) ziekte kan de administratieve sanctie nog maximaal 52 weken duren.

Indien uit het re-integratieverslag en het dossier blijkt dat u zich als werkgever onvoldoende heeft ingespannen, dan legt het UWV direct een inhoudelijke sanctie op. De inhoudelijke sanctie is van onbepaalde duur met een maximum van 52 weken. Per saldo wordt de doorbetalingsplicht bij ziekte verlengd van 104 weken naar 156 weken (3 jaar). Dit is een aanzienlijke kostenpost!

John Peek

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *