Rente eigenwoningschuld in 2013 nog aftrekbaar?

Na de eerdere aftrekbeperkingen zoals het verhogen van het eigenwoningforfait en het invoeren van de zogenoemde bijleenregeling wordt met ingang van 2013 de renteaftrek van de eigenwoningschuld verder beperkt.

Door: Oscar Meijrink

De rente op een eigenwoningschuld is aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. Van een eigenwoningschuld is sprake indien de financiering is aangegaan voor de aanschaf of verbouwing van de eigen woning.

Voor nieuwe eigenwoningschulden is de rente alleen nog maar aftrekbaar indien en voor zover de leningen gedurende de looptijd van maximaal 30 jaar volledig en ten minste annuïtair worden afgelost. Is er gedurende een jaar te weinig afgelost dan wordt dat deel van de lening (het aflossingstekort) niet langer als eigenwoningschuld aangemerkt. De rente over dat deel is dan niet langer aftrekbaar.

Financiering voor verbouwing in 2013

Ook bij deze wetgeving is er een overgangsregeling voor reeds op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschulden. Alle op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschulden vallen onder het overgangsrecht gedurende de resterende looptijd. Bij het oversluiten van een op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschuld blijft de oude regeling van toepassing op deze lening, mits het bedrag van de lening niet toeneemt. De overgangsregeling geldt trouwens niet voor de in het regeerakkoord opgenomen verlaging van het tarief waartegen de rente op een eigenwoningschuld aftrekbaar is.

De financiering voor een verbouwing in 2013 kan het beste in 2013 worden aangegaan, zodat deze lening onder de overgangsregeling kan vallen.

Laat u derhalve goed adviseren met betrekking tot de mogelijke gevolgen bij het oversluiten van een eigenwoningschuld en bij de aankoop van een nieuwe woning.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *