Onderhandeling over kosten en voorwaarden loont: ontwikkelingen op pensioengebied

Zo’n negentig procent van de bedrijven in Nederland heeft een collectieve pensioenregeling voor hun medewerkers. Het is dus logisch dat veel ondernemers vragen hebben over de regeling, zeker in deze tijd. We stelden vijf vragen aan Ron Rooyackers, senior pensioenconsultant bij pensioenadviesbureau Rooyackers & Partners.

Hoe gaan bedrijven en werknemers om met hun pensioen?

“Veel medewerker gaan ervan uit dat de werkgever hun pensioen goed heeft geregeld. Maar dat is niet altijd een reële aanname, zeker nu de rente laag is, we langer leven en de rendementen afnemen. Werkgevers dienen realistische pensioenprognoses te schetsen. Dat betekent duidelijkheid geven  over uit te keren bedragen na de pensionering. Hierdoor kan een medewerker die dit nodig acht, tijdig bijsparen. Goede communicatie hierover is ook van belang voor de werkgever zelf. Pensioen is immers uitgesteld loon en dus een belangrijke vorm van beloning, naast salaris, waarmee je mensen aan je bedrijf kunt binden. Medewerkers beseffen vaak niet dat hun werkgever veelal tweederde van hun pensioen betaalt. Dat is veel geld.”

Hoe kan de communicatie verbeteren?

“Voordeel van de discussie over de dekkingsgraad en de lagere pensioenen is dat mensen noodgedwongen bewuster met hun pensioen bezig zijn. Dit wordt gestimuleerd door de overheid, die voorschrijft dat bedrijven duidelijker en transparanter moeten communiceren over de pensioenregeling voor hun medewerkers. Wij bieden werkgevers een extranetomgeving waarmee alle arbeidsvoorwaarden en dus ook het pensioen helder en realistisch gecommuniceerd kunnen worden naar de werknemers.”

Wat kan Rooyackers & Partners verder betekenen?

“We geven onafhankelijk pensioenadvies aan ondernemers en individuele medewerkers. Zeventig procent van onze tijd zijn we met collectieve pensioenvoorzieningen bezig. De rest van de tijd besteden we veelal aan pensioenadvies aan directeur/eigenaren. We bieden regelingen aan, vaak collectief, en we beheren ze. Ook helpen we bedrijven bij hun communicatie in de vorm van spreekuren, presentaties en individuele gesprekken met werknemers. Voor bedrijven die al een pensioenregeling hebben, doen we vaak second opinions. Voor ondernemingen met 25 of meer werknemers doen we dit in de vorm van onze Pens!oenScan. Daaruit blijkt dat bedrijven gemiddeld tussen de 10 en 20 procent te veel betalen voor hun pensioenregeling.”

Welke ontwikkelingen zijn er op pensioengebied?

“Werkgevers letten meer op de kosten, dus ook op de kosten van collectieve pensioenvoorzieningen. Bovendien hebben veel bedrijven in het verleden een regeling afgesloten via partijen die niet gespecialiseerd zijn in pensioenen, of via partijen die als gevolg van de verscherpte regels van toezichthouder AFM nu geen pensioenadvies meer mogen geven. Het aantal pensioenadviseurs is het afgelopen jaar afgenomen van 7.000 naar ongeveer 2.000. Dit betekent dat het vak professionaliseert. Daar zijn wij, als specialist op pensioengebied, natuurlijk blij mee.

Hoe zit het met de pensioenen van directeur/eigenaren?

“Veel directeur/eigenaren hebben hun pensioen ondergebracht in aparte bv’s, omdat dit fiscaal aantrekkelijk was. Maar door de recente verandering van wet- en regelgeving is dit niet altijd gunstig. Bij een echtscheiding bijvoorbeeld kan het gebeuren dat een directeur/eigenaar opeens heel veel geld moet overdragen aan een verzekeraar. Verder zijn de regels op het gebied van dividenduitkering belangrijk gewijzigd. Simpel gezegd komt het erop neer dat men slechts dividend mag opnemen als er voldoende middelen voor de pensioenaanspraken aanwezig zijn. Het is daarom essentieel dat een directeur/eigenaar opnieuw naar zijn eigen pensioen kijkt.”

Ron Rooyackers

Rooyackers & Partners Pensioen Consultants
Ondernemingsweg 20-22
Postbus 661, 2400 AR  Alphen aan den Rijn
T  0172 – 47 11 20
[email protected]
I www.pensioenburo.nl  en
www.betercollectiefpensioen.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *