Een bedrijf opstarten met de FlexBV

De spelregels voor BV’s zijn op 1 oktober 2012 veranderd. Vanaf die datum is er geen startkapitaal, bankverklaring en accountantscontrole meer nodig om een BV te starten. Ook vervallen allerlei andere formaliteiten. Dit maakt de BV aantrekkelijker voor bedrijven. Door de wijzigingen wordt de BV ook wel de flexibele BV of kortweg FlexBV genoemd. Voor starters, zzp’ers en andere ondernemers kan de BV ‘op maat’ worden ingericht.

Door: Willem van den Eijkel

Veranderingen

De verandering van de spelregels maakt de BV flexibeler en eenvoudiger. Voorheen was het nog nodig om een startkapitaal van € 18.000 te hebben als u uw bedrijf via een BV wilt opstarten. Dit hoeft na 1 oktober met de FlexBV niet meer. Er verdwijnen dan ook allerlei andere formaliteiten.

Door de nieuwe spelregels is het ‘op maat’ maken van een BV mogelijk. Er zullen daarom veel eenmanszaken en zzp’ers voor de FlexBV kiezen. Als u al een eenmanszaak heeft, kunt u die per 1 oktober voortzetten als FlexBV. Bij de oprichting van de FlexBV wordt de eenmanszaak ‘ingebracht’. Dit betekent dat de FlexBV eigenaar wordt van alle bezittingen en bedrijfsmiddelen van de eenmanszaak. De ondernemer heeft via de aandelen van de FlexBV (nog steeds) recht op de waarde van de bezittingen en bedrijfsmiddelen.

Andere mogelijkheden FlexBV

Er zijn ook andere mogelijkheden met de FlexBV. We noemen er hier een aantal. Is u onlangs een gouden handdruk of ontslagvergoeding toegezegd? Het kan fiscaal gunstiger zijn om de vergoeding te laten storten in een door u op te richten “stamrecht-FlexBV”.  Wilt u met andere ondernemers gaan samenwerken? De FlexBV biedt verschillende mogelijkheden om de onderlinge verdeling van winst en zeggenschap te regelen. Bent u op zoek naar investeerders? Vaak willen investeerders meedelen in de winst van het bedrijf. Dit kan met de FlexBV worden geregeld door een investeerder in ruil voor de investering een aandeel met winstrecht maar zonder zeggenschapsrecht toe te kennen.

Voordelen

De voordelen die de BV nu al heeft blijven onveranderd. Zo is de BV aansprakelijk voor de schulden die het bedrijf heeft; de ondernemer is maar beperkt aansprakelijk. Daarnaast kan het fiscaal interessant te zijn om te ondernemen via een BV. Het bedrijf kan op naam van de BV worden gevoerd zodat de BV zelf een bankrekening kan hebben en op eigen naam facturen kan uitsturen.

Belangrijk

Voor de afschaffing van het minimumkapitaal en een aantal formaliteiten is iets anders in de plaats gekomen. Als de aandeelhouder besluit geld uit de BV te halen (bijvoorbeeld een dividenduitkering) dan moet het bestuur dit goedkeuren. Het bestuur mag weigeren als het vindt dat door de uitkering de BV haar opeisbare schulden niet meer kan betalen. Als achteraf blijkt dat het bestuur de goedkeuring onterecht heeft gegeven (stel de BV gaat binnen 1 jaar na de uitkering failliet) dan is het bestuur aansprakelijk. Als de bestuurder dan op grond van die aansprakelijkheid het uitgekeerde bedrag heeft betaald aan de schuldeisers, kan de bestuurder het geld weer ‘terughalen’ bij  de aandeelhouders. Hiervoor is wel van belang dat de aandeelhouder zelf ook zelf kon voorzien dat door de uitkering de schulden niet meer konden worden betaald. Het is dus belangrijk dat een bestuurder die niet zelf aandeelhouder is, de aandeelhouder goed informeert bij het verlenen van de goedkeuring.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *