De invloed van de werkgever bij ziekteverzuim

Ziekteverzuim is een kwestie van pech, horen wij vaak. Maar is dat wel zo? Natuurlijk zijn er veel situaties waar een werkgever niets aan de oorzaak van het verzuim kan doen. Maar u kunt in alle situaties de lengte van het verzuim beperken of juist verlengen door uw acties. Als werkgever heeft u meer invloed dan u wellicht denkt. Onderstaand vindt u enkele overwegingen en tips waarmee u aan het werk kan om het ziekteverzuim in uw organisatie te voorkomen, dan wel te beperken.

Preventie

Gezondheid en effectiviteit van uw medewerkers staan centraal in een excellent opererende organisatie. Door middel van de volgende preventieve  aspecten kan daar invloed op worden uitgeoefend.

•  Personeelsbeleid – Het voorkomen van ziekteverzuim kan door middel van een goed aannamebeleid en personeelsbeleid, een open werksfeer en vooral een goede communicatie.

•  Arbeidsomstandigheden –  Het onderhouden van goede arbeidsomstandigheden biedt een bedrijf veel voordelen. De wettelijk vereiste Risico-Inventarisatie is daarvoor een goed startpunt. Samen met een plan van aanpak, dat jaarlijks wordt geüpdate, wordt het bedrijf continue verbeterd. Met als gevolg dat het personeel gezond, gemotiveerd en veilig aan het werk blijft en de kans op ziekteverzuim wordt verminderd.

•  Betrokkenheid – Door te weten wat er speelt bij uw medewerkers, zowel op het werk als privé, worden de signalen voor mogelijk verzuim sneller opgevangen. Er kan snel en effectief worden ingegrepen en ziekteverzuim worden voorkomen. Natuurlijk kan de werkgever niet elk (privé) probleem van zijn medewerkers oplossen. Dat is ook niet nodig. Begrip en indien nodig wat ruimte/tijd of aanpassing van het werk, werkt vaak al zeer  positief. Vanzelfsprekend kunt u op elk moment  de arbodienst inschakelen voor advies of om te sparren.

•  Verzuimbeleid – Als basis zorgt een verzuimprotocol dat de werknemer van te voren al goed op de hoogte is van alle rechten en plichten. Dat voorkomt verkeerde verwachtingen. Een verzuimbeleid is een handleiding voor de werkgever waarbij alle afspraken, taken en verplichtingen staan uitgeschreven met wie doet wat.

Ziekteverzuim

Indien er eenmaal ziekteverzuim is, kan een werkgever veel doen om de verzuimduur te beperken. Met als doel: duurzame reïntegratie en een gemotiveerde medewerker. Hierbij een aantal tips.

•  Geef helder aan wat de (on)mogelijkheden zijn , de regels en consequenties, loondoorbetaling etc. Dit maakt het proces voor een werknemer ook duidelijk;

•  Hou de relatie met de medewerker open en goed;

•  Alleen focus op een snelle reïntegratie werkt contraproductief;

•  Onderzoek de mogelijkheden tot passende arbeid;

•  Neem direct actie bij twijfel aan ziektverzuim of als een werknemer zich niet aan de afgesproken regels houdt;

•  Leg de afspraken tussen werkgever en werknemer schriftelijk vast in een plan van aanpak;

•  Bespreek met de arbodienst hoe u eea het beste kan aanpakken.

Financiële risico’s

Veel werkgevers denken dat hun financiële risico’s tot 2 jaar loondoorbetaling beperkt zijn. Niets is minder waar. Daarna is het risico nog vele malen groter! Indien een werknemer een UWV uitkering ivm arbeidsongeschiktheid krijgt, draagt  u 10 jaar lang meer premie af aan het UWV. Dit loopt soms in de tonnen! Daarnaast komt er per 2014 een nieuwe ziektewet waarbij u voor die werknemers die vanaf 2012 ziek uit dienst zijn gegaan, wordt aangeslagen.

Kortom; de werkgever betaalt in totaal 12 jaar voor ziek werknemers en vaak zonder dit echt te beseffen.

Tanja de Mooij-Mahieu, MSc Occupational Health

Directeur Trendel BV

Trendel is een fullservice arbodienstverlener en werkt landelijk vanuit de visie dat Arbo een integraal onderdeel is van het bedrijfsbeleid van een bedrijf. Trendel speelt daar een adviserende rol in en zoekt altijd de samenwerking met het bedrijf, dat  zich kenmerkt door  resultaatgerichtheid en maatwerk. Of dat nu op het gebied van preventie, verzuimmanagement, training of advies is, Trendel staat altijd klaar met pragmatische oplossingen.

Meer informatie

Trendel BV T 0172 – 760 100 E [email protected] I www.trendel.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *