Werken na de AOW versoepeld

Om de regels voor AOW’ers die bij u werkzaam blijven of die u in dienst neemt te versoepelen is onlangs door de regering ingestemd met een wetsvoorstel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door de versoepeling wordt het voor u als werkgever aantrekkelijker om gepensioneerden in dienst te nemen of te houden.

Problemen bij huidige regels

De huidige regels geven de volgende problemen of beperkingen voor het in dienst nemen van AOW’ers:

  • Bij arbeidsongeschiktheid hebben ze recht op 2 jaar loondoorbetaling;
  • Re-integratieverplichtingen tijdens deze periode blijven ook voor gepensioneerden van kracht;
  • Bij voortzetting dienstverband, vanaf datum pensionering is het niet mogelijk een contract voor bepaalde tijd aan te gaan;
  • AOW’ers hebben geen recht op het minimumloon.

Versoepelingen

De minister heeft gemeend hiervoor de volgende versoepelingen voor te stellen:

  • Bij arbeidsongeschiktheid maximaal 6 weken loondoorbetaling;
  • Re-integratieverplichtingen worden voor deze werknemers (dus) beperkt / nihil;
  • Tijdelijke contracten met gepensioneerden verruimen;
  • AOW’ers hebben tenminste recht op het minimumloon.

Naast bovenstaande aanpassingen voor gepensioneerden moet een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer automatisch eindigen bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Uiteraard kunnen er tussen u en uw werknemers of in de CAO andere afspraken worden gemaakt.

Het wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State en zal hoogstwaarschijnlijk per 1 juli 2013 in werking treden. Heeft u vragen over de wetswijziging of het aanbieden van een contract aan een gepensioneerde, neem dan contact op met uw adviseur.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *