Wat houdt de Wet uniformering loonbegrip voor de werkgever in?

Met ingang van 1 januari 2013 treedt de Wet uniformering loonbegrip in werking. Hierdoor komt er één loonbegrip voor de loonbelasting, premies werknemers verzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Wat houdt deze uniformering in voor u als werkgever?

Werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet

De werkgever dient nu de bijdrage Zorgverzekeringswet aan de werknemer te vergoeden en af te dragen. Voor de werknemer is deze vergoeding loon voor de loonbelasting. Over deze vergoeding zijn geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd. Met ingang van 2013 wordt de werkgeversbijdrage een werkgeverspremie en behoort deze werkgeverspremie niet tot het loonbegrip.

Het percentage voor de werkgeverspremie zal 7,75% bedragen (de werkgeversbijdrage 2012 bedraagt 7,1%).

Bijtelling auto van de zaak

De bijtelling voor het privé gebruik van een auto van de zaak wordt thans meegenomen in de berekening voor de loonbelasting en werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet. Vanaf 2013 zijn tevens premies werknemersverzekeringen verschuldigd over de bijtelling voor het privé gebruik van de auto van de zaak.

Levensloopregeling

In de huidige levensloopregeling is bepaald dat over de inleg geen loonbelasting en werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd zijn en wel premies werknemersverzekeringen. Bij opname uit de levensloopregeling is er loonbelasting en werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd en geen premies werknemersverzekeringen.

Met ingang van 2013 zal over de inleg tevens geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd zijn, maar alleen bij opname uit de levensloopregeling door werknemers jonger dan 61 jaar.

Dit kan dus inhouden dat zowel over de inleg (voor 2013) als over de opnamen (vanaf 2013) premies werknemersverzekeringen verschuldigd zijn. De premies werknemersverzekeringen zijn dan tevens verschuldigd over het op de levenslooprekening behaalde rendement.

Franchise Awf-premie

De Awf-franchise komt vanaf 2013 volledig te vervallen. Door het vervallen van de franchise is de grondslag hoger. Het percentage zal zeer waarschijnlijk wel verlaagd gaan worden van 4,55% naar 2,05%.

Laat u niet verrassen in 2013 en vraag uw adviseur voor u al vast uit te rekenen wat deze wijzigingen u als werkgever gaan kosten.

Oscar Meijrink

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *