Fiscale politiek

Het zijn boeiende tijden. Dat geldt uiteraard voor iedere burger maar toch ook in het bijzonder voor fiscaal adviseurs. De politiek houd ons vast in onzekerheid. Volgens de verschillende verkiezingsprogramma’s moet er een hoop gaan veranderen. En dan niet ooit een keer in de verdere toekomst, nee volgend jaar al!

Zelfs gevoelige onderwerpen als het “h-woord” en nieuwe toptarieven beginnen bespreekbaar te worden en zouden wellicht op de korte termijn al tot nieuwe regelgeving kunnen leiden. Misschien zelfs al in 2013. Alles staat of valt met de uitslag van de verkiezingen die worden gehouden op de dag van het schrijven van deze column. Of nee, alles staat of valt met de formatie van een nieuw kabinet. Hoeveel tijd gaat het dit keer vergen om partijen tot elkaar te brengen en overeenstemming te vinden om een houdbare coalitie te vormen?

En wat gaat er gebeuren met de onbelaste kilometervergoeding? In april werd met veel enthousiasme het lente-akkoord ondertekend. Maar nog voor de verkiezingscampagnes waren losgebarsten keerde vriend en vijand zich tegen de gemaakte afspraken. Men wil nieuwe plannen doorvoeren, maar om de wetgeving die uit het akkoord voortvloeit, tegen te houden is wel haast geboden. Want als er voor 1 januari 2013 geen vervangende wetgeving is, zitten we met zijn allen vast aan de gevolgen van het lente-akkoord.

Om de gevolgen van het lente-akkoord te kunnen vervangen door nieuwe plannen is dus haast geboden om tot een coalitieakkoord te komen. Ik weet niet of het samengaat, maar er is dus haast geboden voor onze politici! Vervolgens breekt er een tijd aan waarin we ’s avonds nog vaak het licht zullen zien branden op het ministerie omdat de ambtenaren daar aan de beurt zijn om in recordtijd de nieuwe plannen in wetgeving vast te leggen. En dan moet die wetgeving nog langs de nieuw gekozen parlementariërs. Kortom, mijn inschatting is dat we pas tegen het kerstreces weten hoe de belastingheffing er in 2013 in Nederland uit gaat zien.

Glazen bol

Voor de fiscaal adviseur is het een hele toer om de status van de verschillende plannen bij te houden. Moet we nu wel of niet in actie komen om nadelige gevolgen van de verschillende plannen te voorkomen? Of is de kans groot dat het uiteindelijk niet doorgaat? Een heel gedoe zonder glazen bol!

Renger Kok

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *