Auto naar privé tegen lagere waarde

Wanneer u een BV heeft, bestaat de mogelijkheid een in de BV aangeschafte auto na enige jaren aan uzelf als DGA privé te verkopen. Het is zelfs mogelijk het verkoopbedrag gelijk te stellen aan de waarde gelijk aan het resterende BPM bedrag (of iets hoger).

Hier zijn natuurlijk aardige voordelen aan verbonden. Zo koopt u als DGA privé bijvoorbeeld de auto tegen een veel lagere prijs dan de werkelijke economische waarde en er hoeft als BV niet of nauwelijks BTW afgedragen te worden over de verkoop, over BPM wordt immers geen BTW berekend en er hoeft slechts BTW afgedragen te worden over het factuurbedrag en niet over de werkelijke waarde.

Dat over een dergelijke constructie de meningen nogal verdeeld zijn mag geen verrassing heten. Sinds kort is er echter belangrijke jurisprudentie van het Gerechtshof in Arnhem waaruit blijkt dat deze constructie toegestaan is, zij vinden dat de maatstaf voor BTW heffing de subjectieve waarde is en dat het niet uitmaakt dat de tegenprestatie (koopsom) lager is dan de economische waarde. Eerder had de Hoge Raad ook al aangegeven een lage niet-symbolische prijs geen reden is om misbruik van recht aan te nemen als er verder sprake is van een reële economische transactie.

Dit maakt de weg dus nog verder vrij om uw auto tegen een lagere waarde naar privé te halen.

Frank Splinter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *