Wijziging vrijwaring inlenen arbeidskrachten

Leent u wel eens arbeidskrachten in, dan loopt u als inlener het risico aansprakelijk te worden gesteld voor de loonheffingen en omzetbelasting die de uitlener niet of niet volledig heeft betaald. De voorwaarden waaronder u als inlener aansprakelijk kunt worden gesteld zijn per 1 juli 2012 gewijzigd. Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een beroep te doen op de ‘disculpatie regeling’ inlenersaansprakelijkheid?

De financiële gevolgen van een aansprakelijkstelling kunt u voorkomen door een deel van het factuurbedrag te storten op een g-rekening / depot bij de belastingdienst van de uitlener. Voldoet u of de uitlener niet aan onderstaande voorwaarden? Dan kan de belastingdienst u aansprakelijk stellen als achteraf blijkt dat meer loonheffingen en omzetbelasting verschuldigd is dan het bedrag u op de geblokkeerde rekening /depot heeft gestort.

Voorwaarden

  • De uitlener voldoet aan de NEN4400-1 (binnenlandse uitlener) of de NEN4400-2 (buitenlandse uitlener) en is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA);
  • 25 procent van het factuurbedrag (incl. omzetbelasting) wordt op de geblokkeerde rekening van de SNA geregistreerde uitlener gestort. Indien sprake is van de verleggingsrekening moet 20 procent van het factuurbedrag worden gestort;
  • De betaling voldoet aan de volgende voorwaarden: factuur voldoet aan de eisen die de Wet op de Omzetbelasting stelt, nummer of kenmerk van de overeenkomst wordt vermeld op de factuur, tijdvak staat op de factuur en de benaming of kenmerk van het werk worden vermeld;
  • Bij betaling moet het factuurnummer en andere identificatiegegevens worden vermeld;
  • Administratie is ingericht waaruit direct de gegevens met betrekking tot de inlening, manuren en de betaling direct kunnen worden teruggevonden;
  • De identiteit van de ingeleende werknemer is op juiste wijze vastgelegd en bewaard;
  • Indien van toepassing moet van de ingeleende werknemer een geldige verblijfs- en tewerkstellingsvergunning aanwezig zijn.

Voor buitenlandse uitzendondernemingen kunnen andere voorwaarden gelden. Dit gaat met name om beursgenoteerde uitzendondernemingen die beschikken over een verklaring van de belastingdienst. Bij dergelijke buitenlandse uitzendorganisaties die de zekerheid stellen voor de betaling van de loonheffingen en omzetbelasting vervalt de voorwaarde om 25 procent (of 20 procent) af te storten op een geblokkeerde rekening.

Kies voor zekerheid!
Doet u zaken met een uitzendorganisatie die niet gecertificeerd is, zorg er dan voor dat u voldoende afstort op een g-rekening / depot bij de belastingdienst om later problemen of naheffing bij u als inlener te voorkomen. Heeft u vragen over de regeling of over de hoogte van het af te storten percentage, neemt u dan contact op met uw adviseur.

John Peek

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *