Verhoging BTW-tarief van 19 naar 21%

De Eerste Kamer is in juli akkoord gegaan met de verhoging van het BTW-tarief van 19 naar 21% per 1 oktober 2012. Deze verhoging is van toepassing op alle BTW-belaste leveringen en diensten die op of na 1 oktober 2012 plaatsvinden. Het tijdstip van de levering of de dienst is hierbij beslissend en niet het tijdstip van de factuur.

De overgangsregeling voor de verhoging van het BTW-tarief luidt als volgt:

Het BTW-tarief van 19% blijft van toepassing op alle leveringen en diensten die vóór 1 oktober 2012 zijn verricht. Dit zal ook het geval zijn als de factuur pas op of na 1 oktober 2012 wordt uitgereikt of als de betaling op of na die datum plaatsvindt.

Het BTW-tarief van 21% is van toepassing voor alle leveringen en diensten die op of na 1 oktober worden verricht. Vooruit factureren of vooruit betalen heeft derhalve geen effect op het toe te passen tarief.

Voor onroerende zaken wordt aangesloten bij het tijdstip waarop contactueel de vergoeding verschuldigd is. Voor de vóór 1 oktober 2012 gesloten koop- of aanneemovereenkomst geldt als tijdstip waarop volgens de overeenkomst de desbetreffende termijn is vervallen, ongeacht of dat deel van de bouwfase al afgerond is. Dus op een bouwtermijn die vervalt in september 2012 maar echter pas in oktober 2012 wordt (op)geleverd is toch het BTW-tarief van 19% van toepassing.

Dus bij het factureren van de leveringen en diensten in september en oktober dient goed gekeken te worden welk tarief van toepassing is, 19 of 21%.

Oscar Meijrink

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *