Crisis!?

De crisis woekert voort en heeft in onze samenleving op verschillende gebieden grote consequenties. Dit geldt voor iedereen maar in het bijzonder voor ondernemers.

Eén van de meest vergaande consequenties is een faillissement. Ook u kan dat gebeuren. Een grote klant die niet betaald, orders die worden geannuleerd,……………….. Een faillissement is al erg genoeg. Het is nog erger wanneer de privé situatie er bij betrokken wordt. Wanneer er niet gewerkt wordt vanuit van een rechtspersoon maar in de vorm van een eenmanszaak of een vennootschap onder firma o.i.d. is hier zo wie zo sprake van. Bij een rechtspersoon zoals een BV geldt er in beginsel geen privé aansprakelijkheid bij faillissement. Het venijn zit in het “in beginsel”. Er zijn namelijk een aantal omstandigheden waarbij de bestuurder wél aansprakelijk kan zijn. Hierbij valt onder andere te denken aan.

– Het niet voeren van een behoorlijke boekhouding, waaruit de rechten en verplichtingen van de vennootschap blijken. (in dit kader wordt het sterk ontraden de administratie van meerdere vennootschappen in één administratie te voeren)

– Het niet binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar publiceren bij van de jaarrekening bij de kamer van koophandel.

– Het niet tijdig melding maken van het feit dat de vennootschap haar belastingschulden niet zal kunnen betalen.

Dit is uiteraard uitputtende opsomming en zeker wanneer u in een precaire financiële situatie zit zijn er nog meer zaken die risicovol zijn. Ga niet op eigen houtje aan de slag. Overleg met uw accountant en eventueel een juridisch adviseur en beheers de risico’s!

Jaap Bergman

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *