Steeds vaker geldlening van familie en vrienden

We zien de afgelopen tijd steeds vaker: in plaats van de bank wordt geld geleend van familie en vrienden. Vaak worden daar geen afspraken over gemaakt, met alle gevolgen van dien. Er moeten dan rechters aan te pas komen om ruzie over rente en terugbetaling op te lossen. Dit kunt u eenvoudig voorkomen.

Grote bedragen

Als u geld aan iemand uitleent, is het verstandig dit schriftelijk vast te leggen. U kunt dit zelf doen door een stuk op te stellen, dit wordt een ‘onderhandse akte’ genoemd. Als het om grote bedragen gaat, is het verstandig de notaris de akte te laten opstellen, het wordt dan een notariële akte. Hieraan is een aantal voordelen verbonden.

Behalve dat de notaris zorgt voor een juridisch juiste inhoud van de akte, heeft de akte meer bewijskracht dan een onderhandse akte. Een notariële akte kan niet wegraken zoals dat bij een onderhandse akte wel kan. Bovendien staat vast op welke dag de akte is getekend en dat de handtekeningen onder de akte ‘echt’ zijn. Daarnaast heeft een notariële akte ‘executoriale kracht’. Dit wil zeggen dat de ander zijn verplichtingen niet nakomt, u de deurwaarder op die persoon kunt afsturen. Als het gaat om een onderhandse akte, moet u eerst naar de rechter. Dit kost vaak meer tijd en geld.

Niet terugbetalen

Als u zekerheid wilt voor de terugbetaling van het geld dat u uitleent, is het verstandig een recht van hypotheek af te spreken. Een hypotheekrecht is een zekerheidsrecht op pand of een stuk grond. Dit houdt in dat als er niet betaald wordt als uiterste maatregel het pand of stuk grond kan worden geveild. U hebt dan in principe voorrang bij betaling uit de veiling- opbrengst. Een hypotheekrecht moet worden vastgelegd in een notariële akte en worden ingeschreven bij het kadaster.

Willem van den Eijkel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *