De arbeidsrechtelijke gevolgen van het ‘Lente-akkoord’

Op 27 april jl. hebben de fracties van de VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie ingestemd met een begrotingsakkoord voor 2013. Het akkoord bevat diverse maatregelen om ons begrotingstekort in 2013 terug te brengen naar Europees aanvaarde maatstaven. Het akkoord bevat echter ook maatregelen, die gevolgen hebben voor dichter bij huis. Op arbeidsrechtelijk gebied zal het ‘Lente-akkoord’ veel verandering te weeg brengen  en voor de nodige publieke commotie zorgen.

Wat staat u zoal te wachten als ‘Kunduz na 12 september  aan zet blijft” ?

Langer werken

De verhoging van de AOW-leeftijd zal versneld worden ingevoerd. Vanaf 2013 gaat de AOW-leeftijd geleidelijk aan omhoog, zodat deze in 2019 op 66 jaar ligt en uiterlijk in 2024 op 67 jaar.

Het ontslagrecht wordt versoepeld

De zogenaamde ‘preventieve ontslagtoets, beter bekend als de ‘ontslagvergunning’ die nog dateert van de Duitse bezetting gedurende WO II! Of de kantonrechtelijke toestemmming waarbij voorafgaand aan de ontslagverlening  toestemming moet worden gevraagd aan het UWV Werkbedrijf respectievelijk de rechter zullen  verdwijnen. Werknemers kunnen, na een hoorprocedure bij hun werkgever, bezwaar maken bij de rechter als zij het niet eens zijn met hun ontslag. Deze kan het ontslag kennelijk onredelijk beoordelen en consequenties  verbinden (herstelverklaring of schadevergoeding). Er komt een nieuwe wettelijk vastgestelde ontslagprocedure.

Ontslagvergoedingen fors beperkt

Vanaf 2014 geldt de norm van een kwart maandsalaris per gewerkt jaar als ontslagvergoeding met een maximum van een half jaarsalaris. Plaats dit is tegen de huidige (neutrale) kantonrechtersformule van een maand per dienstjaar! De ontslagvergoeding wordt omgezet in een persoonlijk budget, ontslagen  werknemers kunnen die gebruiken voor scholing en inzetten in zogenaamde werk-naar-werk trajecten, hiermee is de PGB ook in het private arbeidsrecht een feit.

De duur en de hoogte van de WW-uitkering blijven ongewijzigd

De WW-premie voor werkgevers zal in 2013 tijdelijk worden verhoogd. Voorts mogen werkgevers, ongetwijfeld ter compensatie van het verlichtte ontslagregime,  vanaf 2014 de eerste zes maanden van de WW-uitkering gaan betalen.

Wordt er nog gewerkt, dan wordt ook de weg er naar toe minder leuk

De onbelaste vergoeding voor Woon-werkverkeer (0,19) verdwijnt. Zomaar een paar maatregelen, die alles behalve een Haagse aangelegenheid zullen blijven, maar geheel of gedeeltelijk zullen ingrijpen in uw bedrijfsvoering. Wij zullen de aangekondigde maatregelen in de komende tijd aandachtig voor u blijven volgen ongeacht wie er na september voor het zeggen heeft.

René Zijdeman

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *