Column Marnix Zwart: Keurslijf of ruggengraat?

De discussie rond de scheepswerf in Grave is tekenend. Zo werkt het – op het moment van schrijven althans lijkt dat zo: Iedereen heeft gelijk, allemaal zitten we gevangen in de beperkingen van procedures en sommigen in hun eigen gelijk.

Een scheepswerf maakt niet méér herrie wanneer schepen gebouwd worden van 135 in plaats van 110 meter lang. Dat is aan te tonen, en door voorschriften en handhaving te borgen. Volgens de Wet milieubeheer mogen slechts voorschriften worden gesteld ter bescherming van het milieu. De achterliggende vraag is dus of de lengte-beperking op grond van de wet wel kan standhouden. Tenzij ooit 110 meter is aangevraagd, met welk motief dan ook.

Het bestemmingsplan biedt planologisch ruimte voor bedrijfsactiviteiten. Het plan dient een goede ruimtelijke ordening. Onduidelijk is wat het ruimtelijk effect is van het bouwen van iets langere schepen op een bestaande werf die daarvoor niet hoeft te worden aangepast. Als het bestemmingsplan een maximale scheepslengte vermeldt, is het ook hier de vraag of dit op grond van de wet wel mag.

We zitten met z’n allen in het keurslijf van wet- en regelgeving. Ook al erkennen we dat het effect onbedoeld en ongewenst is, we kunnen er kennelijk niets aan doen. Zelfs als er bereidheid is om een aanvraag voor verruiming te honoreren, kan men op voorhand geen harde toezeggingen doen. De zekerheid voor de ondernemer komt op z’n vroegst te laat. Tenzij. Tenzij het bevoegd gezag op basis van ruimtelijke en milieuargumenten nu al vaststelt en vastlegt dat verlenging hoe dan ook vergund zal worden en dat bezwaren niet gehonoreerd zullen worden. Dat is echter een keuze die bestuurlijke en politieke moed vergt. Accepteren we het keurslijf, of kiezen we voor ruggengraat?

Alle betrokkenen zijn nu slachtoffer. Grave is ‘slechts’ een voorbeeld; het komt overal voor. Laten we ruggengraat tonen. En vervolgens iets doen aan de kwaliteit van vergunningen en plannen. Want voorkomen is beter dan genezen.

Marnix Zwart, adjunct-directeur van Bedrijfsadvies te Alphen aan den Rijn, een adviesbureau op het gebied van milieu, arbo, kwaliteit en parkmanagement.
Telefoon (0172) 42 31 30, Internet www.bedrijfsadvies.nu

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *