Wijziging BTW-aftrek privéauto

In een eerdere editie heb ik geschreven over de BTW aftrek van de privé auto. De regeling hield in dat BTW op gebruiks- en onderhoudskosten aftrekbaar was voor zover u de auto gebruikt voor BTW-belaste ondernemersactiviteiten. De zakelijke ritten blijken uit een kilometeradministratie en de BTW is naar rato aftrekbaar. Het makkelijke was, dat wanneer er geen kilometeradministratie is, u 75% van de BTW op het totaal gebruiks- en onderhoudskosten als voorbelasting mocht opvoeren.

Per 1 juli 2011, gelijk met de invoering van de reparatiewetgeving omtrent de BTW correctie van de auto van de zaak, is deze regeling ingetrokken met belangrijke wijzigingen tot gevolg. Als eerste is het forfaitaire percentage van 75% komen te vervallen! Dit houdt in dat wanneer u toch gebruik wilt maken van deze regeling er altíjd een kilometeradministratie bijgehouden dient te worden waarin de verdeling zakelijk en privé tot uiting komt.

Op basis van die procentuele verdeling kunt u voorbelasting in aftrek brengen. Overigens heeft de belastingdienst goedgekeurd dat tot 17 oktober de oorspronkelijke regeling, zonder kilometeradministratie mag worden toegepast.

Ook de status van woon-werk kilometers is van belang. Deze zijn voor de BTW niet als zakelijk aan te merken en vallen dus onder de privé kilometers!

De verwachting is dat er op termijn vervangende regelingen zullen komen, maar onduidelijk is nog wanneer precies.een stukje dubbele belasting!

Frank Splinter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *