Aanpassing bijdrage ZVW leidt tot hogere werkgevers lasten

In de begroting van het Ministerie van VWS is opgenomen dat de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) in 2012 daalt. Echter, doordat het maximum bijdrage-inkomen stijgt, kan deze aanpassing voor u als werkgever kostenverhogend werken. Ook voor werknemers pakt dit negatief uit. Afhankelijk van de opbouw van uw personeelsbestand kan dit een behoorlijk effect hebben op uw loonkosten van 2012. Wij geven een voorbeeld van wat het effect kan zijn.

De wijziging

De inkomensafhankelijke bijdrage voor de ZVW daalt in 2012 van 7,75 procent naar 7,10 procent. Het maximum bijdrage-inkomen voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de ZVW stijgt echter van 33.427 euro naar 50.056 euro voor volgend jaar. Het maximum bijdrage-inkomen voor de ZVW wordt hiermee gelijkgesteld met het maximum premieloon werknemersverzekeringen in 2012.

Situatie 2011

De maximale inkomensafhankelijke ZVW bijdrage is 7,75 procent van 33.427 euro. Dat betekent dus een maximale ZVW-bijdrage van 2.591 euro.

Situatie 2012

De maximale inkomensafhankelijke ZVW bijdrage is 7,10 procent van 50.056 euro. Dat betekent dus een maximale ZVW-bijdrage van 3.554 euro. De kosten voor de werkgever stijgen met maximaal 963 euro per werknemer indien deze meer dan 33.427 euro tot maximaal 50.056 euro  verdient. Voor een werknemer met een inkomen van zo’n 50.000 euro betekent dit een netto achteruitgang van zo’n 40 euro per maand / 480 euro op jaarbasis.

John Peek

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *