Warmte uit Rotterdamse Haven nu ook naar Leiden

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben groen licht gegeven voor de warmtetransportleiding van Rijswijk naar Leiden. Met deze leiding van WarmtelinQ worden straks woningen en bedrijven verwarmd door restwarmte uit de Rotterdamse haven.

Tussen Vlaardingen en Leiden komt een ondergrondse warmtetransportleiding te liggen van WarmtelinQ. De route van die pijpleiding ligt door verschillende gemeentes en is erg belangrijk voor het verduurzamen van Zuid-Holland. Met het besluit kan ook het laatste deel, tussen Rijswijk en Leiden, worden aangelegd.

Gedeputeerde Anne Koning is blij met het bereikte besluit: “Dit is heel goed nieuws voor mens en klimaat. Met dit tracé kunnen over een paar jaar 120.000 woningen in Zuid-Holland duurzaam worden verwarmd.”

Intensief proces

Het vaststellen van de plannen is een provinciale zaak omdat de route door tien gemeenten loopt. Sinds september 2021 is gewerkt aan het maken en vastleggen van goede plannen. WarmtelinQ dat de leidingen aanlegt is al een tijd aan de slag met het eerste deel van de warmteleiding en heeft nu groen licht voor het laatste deel.

De afgelopen twee jaar zijn inwoners, ondernemers, belangenorganisaties, gemeenten en waterschappen langs het tracé veelvuldig geïnformeerd en intensief betrokken bij de planvorming. Veel van wat is besproken met de betrokkenen, is direct in de plannen verwerkt.

WarmtelinQ

WarmtelinQ legt een warmtetransportnetwerk aan in Zuid-Holland waarmee overtollige warmte uit de Rotterdamse haven kan worden hergebruikt. Op verschillende plekken zijn aftakkingen van de leiding gemaakt en kunnen warmtenetten worden aangesloten. Zo kan een groot deel van Zuid-Holland profiteren van de energie van de Rotterdamse haven.

Voor de Leidse regio is energieleverancier Vattenfall verantwoordelijk een station waarmee de warmte van WarmtelinQ kan worden overgezet naar woningen en bedrijven. De aanleg van tracé Rijswijk-Leiden start in 2025 en wordt naar verwachting eind 2027 in gebruik genomen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *