Cyberweerbaarheid MKB centraal

Onlangs kwamen burgemeesters en wethouders van Zuid-Holland bij elkaar om de cyberweerbaarheid voor het mkb in de regio te bespreken. De bijeenkomst, georganiseerd door de provincie Zuid-Holland, de gemeente Den Haag en Security Delta (HSD), had als doel de urgentie van cyberweerbaarheid te benadrukken, en om concrete stappen te zetten voor samenwerking en actie tussen de deelnemende gemeenten.

Digitale weerbaarheid mkb versterken

Tijdens het overleg, dat werd bijgewoond door bestuurders uit 21 gemeenten, werd de noodzaak van samenwerking en kennisdeling om de digitale veiligheid van bedrijven en ketens te verbeteren nogmaals benadrukt. Uit onderzoek en praktijkervaring blijkt dat veel mkb-bedrijven nog stappen moeten zetten op het gebied van cyberweerbaarheid.

Meindert Stolk, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland: “Naarmate cyberdreigingen toenemen, is het essentieel dat we samenwerken om de digitale weerbaarheid van ons mkb te versterken. Alleen door gezamenlijke inspanningen kunnen we de economische continuïteit en veiligheid van onze regio waarborgen.”

Impact vergroten door samenwerking

Verschillende initiatieven gericht op het versterken van de cyberweerbaarheid in de regio Zuid-Holland werden besproken. Er werd benadrukt dat het cruciaal is om versplintering tegen te gaan en de impact van deze initiatieven te vergroten door middel van samenwerking tussen de provincie, gemeenten en diverse partners. Door gezamenlijk op te trekken kunnen gemeenten en andere stakeholders een krachtig front vormen tegen cybercriminaliteit en de digitale weerbaarheid van het mkb in Zuid-Holland versterken.

Saskia Bruines, wethouder Financiën, Cultuur, Economische ontwikkeling, Gemeente Den Haag, vertelt: “Den Haag zet zich al jaren in voor meer cyberweerbaarheid van het mkb. We werken samen met verschillende overheidslagen om van elkaar te leren en onze krachten te bundelen op het gebied van cyberweerbaarheid. Deze kennis delen we vervolgens weer met ondernemers in de stad. Ook het uitwisselen van kennis tussen ondernemers is heel waardevol. We stimuleren daarom onderlinge samenwerking en het gesprek hoe de samenwerking verbeterd kan worden.”

Nur Icar, wethouder MKB, Werk en Participatie, Gemeente Den Haag, vult aan: “Cybersecurity staat vaak niet hoog op het prioriteitenlijstje van ondernemers, terwijl cyberaanvallen grote impact kunnen hebben. Bijvoorbeeld het verlies van klantgegevens en reputatieschade. Vooral kleine ondernemers zijn kwetsbaar vanwege zwakkere beveiliging. Het is heel belangrijk dat ze zich bewust worden van deze risico’s en investeren in beveiligingsmaatregelen en bewustwordingstraining.”

De rol van gemeenten en provincie

De sessie begon met een welkomstwoord gevolgd door een panelgesprek onder leiding van Cyberburgemeester Cornelis Visser. Het panel bestond uit Meindert Stolk, Nur Icar, Saskia Bruines en Joris den Bruinen, directeur/bestuurder van Security Delta (HSD).

Toegespitst op het programma was Remco Spithoven van Saxion aanwezig om zijn visie over cybercriminaliteit en de rol van gemeenten en provincies te delen, terwijl Martin van Gogh van Batenburg Techniek een praktijkverhaal van een ondernemer uit de regio deelde en het belang van de Cyberweerbaarheidscentra in Zuid-Holland aanhaalde.

Cyberburgemeester Visser leidde vervolgens een interactieve sessie voor de bestuurders waarin zij thema’s zoals cyberweerbaarheid in het mkb bespraken. Waarom is dit belangrijk voor hun gemeente, welke uitdagingen komen ze tegen, wat zijn mogelijke samenwerkingen, en welke stappen kunnen zij nemen bij een gehackt bedrijf?

Fundering voor toekomstige samenwerking

Het Bestuurlijk Overleg Cyberweerbaarheid Mkb Zuid-Holland bood een waardevol platform voor het uitwisselen van kennis, ervaringen en best practices, en het leggen van de basis voor verdere samenwerking ter bescherming van onze digitale economie. De volgende stap is dat de gemeenten een cybersecurity actie organiseren voor mkb in hun regio tijdens Cybersecurity Month in oktober, met als doel hun digitale veiligheid te versterken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *