Nieuwe commissaris van de Koning Zuid-Holland

Provinciale Staten hebben onlangs op voorstel van de vertrouwenscommissie besloten om Wouter Kolff aan te bevelen als commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De aanbeveling van Provinciale Staten gaat nu naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze draagt vervolgens de kandidaat voor bij Zijne Majesteit de Koning.

“Ik ben verheugd dat we als vertrouwenscommissie er in geslaagd zijn binnen 3 maanden na de profielschetsvergadering op 14 februari onze werkzaamheden af te ronden en een advies aan PS uit te brengen”, aldus voorzitter van de vertrouwenscommissie Sinan Özkaya.

Profielschets en vertrouwenscommissie

Provinciale Staten stelden op 14 februari 2024 het voorstel van de vertrouwenscommissie voor de profielschets van nieuwe commissaris van de Koning vast.

De profielschets kwam mede tot stand op basis van de enquête onder inwoners van Zuid-Holland. Meer dan 1000 inwoners van Zuid-Holland hebben meegedacht over het profiel voor de nieuwe commissaris. De vacature ontstond nadat Jaap Smit op 13 oktober bekend maakte op 1 september 2024 afscheid te nemen als commissaris van de Koning.

Verdere procedure

Met de aanbeveling van Wouter Kolff door Provinciale Staten is de procedure tot benoeming van de nieuwe commissaris van de Koning nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van Provinciale Staten doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht bij de Kroon. Bij Koninklijk Besluit wordt Wouter Kolff voor een periode van 6 jaar benoemd. Het streven is Wouter Kolff op woensdag 4 september 2024 als nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland in een buitengewone Statenvergadering welkom te heten.

Bron: Provincie Zuid-Holland

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *