Geen Regio Deal vanuit het Rijk voor de sierteeltregio

Het Rijk heeft bekendgemaakt dat de aanvraag voor € 20 miljoen voor de Regio Deal Sierteeltregio niet is goedgekeurd. Deze aanvraag, ingediend door veertien gemeenten uit de greenportregio’s Aalsmeer, Boskoop en Duin- en Bollenstreek en het hoogheemraadschap van Rijnland, heeft tot doel concrete projecten te financieren die de algehele welvaart in de regio’s zouden versterken.

Rijnland is teleurgesteld over het besluit van het Rijk om de aanvraag voor de Regio Deal Sierteeltregio niet te selecteren. Hoogheemraad Hans Schouffoer: “Deze regiodeal is een voorbeeld van samenwerking tussen overheden en de sector om de leefomgeving van de inwoners te verbeteren. Ondanks deze tegenvaller blijven we vastbesloten om de projecten voor een toekomstbestendige sierteeltregio voort te zetten.”

In oktober hebben veertien gemeenten en het hoogheemraadschap van Rijnland een aanvraag ingediend voor een Regio Deal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, met ondersteuning van Holland Rijnland. Een Regio Deal is een samenwerking tussen het Rijk en de regio om de woon-, werk- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers te verbeteren. Het kabinet heeft tussen 2022 en 2025 in totaal €900 miljoen beschikbaar gesteld voor dergelijke deals, waarbij de regio zelf ook bijdraagt aan de financiering, met het Rijk dat maximaal de helft van de investeringen dekt.

Sa­men­wer­ken voor een be­te­re toe­komst

De projecten zijn bedoeld om een veerkrachtige en vitale regio te bevorderen, met een arbeidsmarkt die bestand is tegen toekomstige uitdagingen. Een duurzaam en circulair sierteeltcluster vormt de kern van deze inspanningen om de brede welvaart van de inwoners te waarborgen. Naast het versterken en verduurzamen van de sierteeltsector, streven de beoogde projecten ook naar verbeteringen op het gebied van gezondheid en veiligheid van de inwoners, arbeidsmarktontwikkeling, en verbetering van de water- en bodemkwaliteit.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *