Hoogwaardig openbaar vervoer-busbaan Leiden-Katwijk stap dichterbij

De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben het Provinciaal Inpassingsplan vastgesteld voor de aanleg van de hoogwaardig openbaar vervoer-busbaan langs de N206, tussen Valkenhorst en de Zeeweg, in Katwijk. Om ervoor te zorgen dat inwoners van Leiden en Katwijk vanaf half 2025 nog sneller en comfortabeler met het openbaar vervoer kunnen reizen, komt er een (deels) vrijliggende busbaan. De busbaan wordt aangelegd als onderdeel van het R-net programma.

Voor het tracé van de busbaan tussen Valkenhorst, langs de Duinvallei tot de Zeeweg in Katwijk, heeft de provincie een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgesteld. Een PIP is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan en is nodig om de busbaan aan te kunnen leggen.

Op dit moment rijden bussen tussen Leiden en Katwijk over de N206. Om snel, frequent en betrouwbaar openbaar vervoer te kunnen bieden, is het nodig om het busverkeer te scheiden van het autoverkeer. Het tracé loopt langs Valkenhorst en de Duinvallei tot aan de Zeeweg. Daarnaast sluit deze ligging goed aan op de nieuwe wijk Valkenhorst. Deze (deels) vrijliggende busbaan is een cruciale maatregel om Katwijk bereikbaar te houden.

Procedure

Het PIP lag eind 2022 en afgelopen zomer al 2 keer 6 weken ter inzage. De stukken die door Provinciale Staten zijn vastgesteld liggen tot en met 31 januari 2024 (digitaal) ter inzage. De terinzagelegging wordt bekend gemaakt via www.officielebekendmakingen.nl. Het plan kan digitaal worden geraadpleegd via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de inzagetermijn is het mogelijk in beroep te gaan tegen de vaststelling van het inpassingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit beroep kan worden ingediend bij postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *