Consultatie Ontwerpprogramma Nationaal Programma Landelijk Gebied

Sinds kort is het mogelijk om te reageren op het Ontwerpprogramma van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en het bijbehorende milieueffectrapport (planMER). Via de website www.platformparticipatie.nl/NPLG kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen.

Wat is het Nationaal Programma Landelijk Gebied?

In het Nationaal Programma Landelijk Gebied werken rijksoverheid en lokale partijen samen aan een leefbaar landschap in heel Nederland. Om dat te bereiken brengt het Rijk de belangen van natuur, water, stikstof, landbouw en klimaat samen. In het Ontwerpprogramma NPLG staan de doelen en kaders beschreven en de relatie met economie en samenleving.

Samenhang met andere programma’s

Het NPLG vormt de basis voor programma’s die alle twaalf de provincies moeten maken voor hun gebied. In Zuid-Holland spreken we over het ZH-PLG (Zuid Hollands Programma Landelijk Gebied).

Zuid-Holland heeft vorig jaar juni het ZH-PLG als voorontwerp ingediend bij het ministerie van LNV. Als alles volgens planning verloopt, willen wij eind dit jaar het ontwerp ZH-PLG opleveren. De provincie organiseert een participatietraject op de ontwikkeling van het ZH-PLG.

Nu is er dus de mogelijkheid om te reageren op het nationale programma. De reacties worden beoordeeld door LNV en vervolgens wordt bekeken of er aanpassingen nodig zijn.

Indienen zienswijze

Het is van 16 januari 2024 tot 26 februari 2024 mogelijk te reageren op de aanpak en uitgangspunten van het conceptprogramma door hierover een zienswijze in te dienen. Dat kan via de website www.platformparticipatie.nl/NPLG. Hier vindt u ook alle praktische informatie over het indienen van een zienswijze.

Webinar over het Nationaal Programma Landelijk Gebied

Voor wie meer wil weten over het NPLG organiseert het Rijk op donderdag 25 januari 2024 een webinar. Meld je aan.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *