Subsidieregelingen ‘Wonen’ provincie Zuid-Holland samen onder één dak

Met ingang van 1 januari 2024 brengt de provincie een aantal bestaande subsidies voor wonen samen onder één regeling: Subsidieregeling wonen Zuid-Holland. Het gaat om de subsidieregelingen Knelpuntenpot sociale huur en middenhuur, Woonvormen senioren, Vliegende Brigade en Plankosten collectieve wooninitiatieven.

In totaal is €19,9 miljoen in 2024 beschikbaar voor planvorming en realisatie van woningbouw. Door de bestaande subsidieregelingen samen te voegen krijgt de aanvrager meer overzicht op de subsidiemogelijkheden voor het versnellen van planvorming en realisatie van woningen. Daarnaast wordt het mogelijk om budgetten onderling te verschuiven als er voor een bepaalde regeling meer aanvragen zijn dan budget is.

Andere regels

Met de komst van de nieuwe subsidieregeling veranderen ook een aantal regels voor aanvragers. Hierover organiseren wij een webinar op dinsdag 12 december van 11.00 tot 12.00 uur. Meld je aan voor het webinar via [email protected].

Enkele voorbeelden van de veranderingen: er zijn nu 2 aparte regelingen voor sociale huur (Knelpuntenpot sociale huur) en middenhuur (Knelpuntenpot middenhuur). Het maximumbedrag voor subsidie vanuit de Knelpuntenpot sociale huur verhoogd van €250.000 naar €500.000.

Een gewijzigde voorwaarde voor subsidie voor sociale huurwoningen en huurwoningen voor middenhuur is dat ze minimaal 25 jaar in het betreffende huursegment verhuurd moeten worden. Voor sociale huurwoningen geldt nog de aanvullende voorwaarde dat de te subsidiëren woningen via een woonruimteverdeelsysteem verhuurd moeten worden. Op deze manier komen alleen huurwoningen in aanmerking die langjarig een betaalbare huur hebben en op een eerlijke manier worden verhuurd.

De provincie stelt deze subsidies jaarlijks open. Per 1 januari 2024 stelt de provincie een nieuwe ronde open van de Vliegende Brigade en Plankosten collectieve wooninitiatieven. Per 15 februari 2024 stellen we de Knelpuntenpot sociale huur, Knelpuntenpot middenhuur en Woonvormen senioren weer open voor aanvragen.

Vooroverleg

Gemeenten kunnen nu al een vooroverleg inplannen over een aanvraag voor de Knelpuntenpot sociale huur, Knelpuntenpot middenhuur en Woonvormen senioren. Hiervoor kunnen zij contact opnemen via [email protected].

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *