Provincie stelt geld beschikbaar en steunt lokale energie-initiatieven

Door het subsidieplafond met €2 miljoen te verhogen heeft de provincie Zuid-Holland voor de komende 4 jaar €2.250.000, – beschikbaar gesteld ter voorbereiding en realisatie van projecten van lokale energie-initiatieven, waardoor duurzame energie toegankelijk wordt voor meer mensen. De subsidieregeling is beschikbaar voor initiatieven die gericht zijn op het duurzaam opwekken van energie via kleinschalige zonnedaken, het opzetten van lokale warmte-initiatieven, het starten van energiebesparingsprojecten of het creëren van een lokaal energiesysteem.

Berend Potjer, gedeputeerde voor Energie is verheugd over deze ophoging: “Het blijft belangrijk om ons in te zetten voor een rechtvaardige energietransitie. Wij stimuleren initiatieven van onderop: van onze energiecoöperaties en andere lokale initiatieven. Via lokale netwerken en sleutelfiguren in de wijken worden inwoners meer betrokken, waardoor zij meer eigenaar van de energietransitie en energieprojecten in Zuid-Holland worden.”

Subsidieregeling

Heb je een lokaal energie-initiatief en wil je een bijdrage leveren aan een duurzamere toekomst voor Zuid-Holland? Dien dan een aanvraag in voor de subsidieregeling  Lokale initiatieven in de energietransitie 2023. Het subsidieplafond van €2.250.000, – is beschikbaar tussen 2023 en 31 december 2027. Wie als eerste een volledige aanvraag indient die voldoet aan de voorwaarden, is als eerste aan de beurt. Voor vragen of als je hulp nodig hebt bij het aanvragen of wilt dat wij meekijken met jouw conceptaanvraag kun je contact opnemen via het klantencontactcentrum van de provincie ([email protected]) of kijk voor meer informatie op de lokale initiatieven webpagina van de provincie Zuid-Holland

Inclusieve energietransitie

De provincie hecht er waarde aan dat deze initiatieven aandacht besteden aan mensen en groepen die nog niet betrokken zijn bij de energietransitie. Een inclusieve energietransitie staat hoog op onze agenda. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen? Als er meer initiatieven hieraan werken, kunnen er meer mensen profiteren van schone en betaalbare energie. Op deze manier komen we dichter bij de gestelde ambitie en de Europese klimaatdoelstellingen.

Meer weten over lokale initiatieven of inspiratie opdoen? Lees meer op de website van Energie Samen Zuid-Holland.

Bron: Provincie Zuid-Holland

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *