Groene Cirkels bestaat 10 jaar

Groene Cirkels, een unieke samenwerking voor duurzame transities, bestaat 10 jaar. Al 10 jaar faciliteert de provincie deze gelijkwaardige samenwerking tussen bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Met succes. Sinds de oprichting van de eerste Groene Cirkel in 2013 zijn er nog 6 cirkels bijgekomen. Deze cirkels werken aan de verduurzaming van de productieketens, de ontwikkeling van toekomstbestendige landbouw in het veenweidegebied, het vergroten van de vraag naar lokaal en duurzaam voedsel, de inrichting van groene, gezonde steden en de groei van bijenlandschappen. Samen vormen zij een grotere beweging die de komende 10 jaar de versnelling inzet naar een gezonde toekomst in samenwerking met de natuur.

Inmiddels is in meerdere Groene Cirkels met vele tientallen partners gebleken dat de gelijkwaardige samenwerking op basis van een gedeelde droom én de natuur als partner, een succesvolle is. Zo is vanuit de Groene Cirkels Circulaire Suikerbietenketen een enorme modal shift gerealiseerd – vervoer van suikerbieten over water in plaats van de weg bespaart 500 ton CO2-uitstoot per jaar – en is de wilde bijenstand met 34% toegenomen dankzij inspanningen van de vele partners uit de Groene Cirkels Bijenlandschap.

‘Niemand kan het alleen’

De Groene Cirkels zetten concrete acties in gang ten behoeve van waardegroei voor natuur en economie. Partners werken samen vanuit vertrouwen aan innovatieve projecten, gericht op systeemveranderingen. Iedereen is ervan doordrongen dat de urgentie groot is en dat niemand het alleen kan. “Daarom doen we dit: we zien steeds meer dat we elkaar al in een vroeg stadium moeten opzoeken om grote opgaven aan te pakken”, aldus gedeputeerde Meindert Stolk van de provincie Zuid-Holland. Hij noemt Groene Cirkels ‘enorm krachtig’. “Neem de Groene Cirkel de Tuin van Holland. Deze cirkel werkt aan meer gezond, lokaal en duurzaam voedsel. Begonnen met een regionaal project in Noordwijk waarbij horecachefs streekproducten gebruikten, is inmiddels het LUMC aangehaakt en hebben we het over duizenden maaltijden per dag.”

Alles op alles zetten

Tijdens het recente jubileumevent werd vooral gesproken over versnelling. “We moeten de komende 10 jaar alles op alles zetten. Doen we dat niet dan stort de voedselproductie in en is op veel plekken geen of nauwelijks water meer beschikbaar”, aldus Urgenda-directeur en keynote speaker Marjan Minnesma. Het is daarom van belang dat nog meer essentiële partners aanhaken, zoals retailers en ook burgers. Melkveehouder Ad van Rees: “De 200 boeren van zuivelcoöperatie Deltamilk gebruiken al geen soja meer voor ons veevoer, we houden al CO2 vast in de bodem, hebben kruidenrijk grasland en doen aan weidevogelbeheer. Maar we zouden nog veel meer kunnen doen en willen het graag verder brengen. Daarvoor hebben we supermarkten en consumenten nodig.”

Meer informatie over Groene Circels: https://www.groenecirkels.nl/

Bron: Provincie Zuid-Holland

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *