Alphen aan den Rijn presenteert ‘Contourenplan’ woningbouw Gnephoek

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft onderzocht of er in de Gnephoek nieuwe woningen kunnen komen en of tegelijkertijd de natuur in het gebied kan worden verbeterd. Deze onderzoeken zijn nu klaar en vastgelegd in een Contourenplan. Op 12 oktober jl. heeft de gemeenteraad het Contourenplan Gnephoek vastgesteld. Dit betekent dat zij vindt dat wonen en natuurontwikkeling goed kunnen samengaan in de Gnephoek.

Het Contourenplan

In het Contourenplan staan de antwoorden op vragen van de provincie Zuid-Holland. Bijvoorbeeld waar de bodem geschikt is om te bouwen. Hoe en op welke plekken de natuur en het watersysteem kunnen worden verbeterd. En hoe het gebied goed bereikbaar wordt voor het verkeer. De gemeente heeft dit plan geschreven op basis van onderzoeken, die zijn uitgevoerd door onafhankelijke experts.

Hoe nu verder?

Het Contourenplan wordt nu aan de provincie Zuid-Holland voorgelegd. Ondertussen onderzoekt de gemeente met het Rijk hoe zij kunnen meebetalen aan de ontwikkeling. Als de provincie akkoord gaat met het Contourenplan, kan de volgende fase starten. Dat betekent het uitwerken van de uitgangspunten in een nieuw plan. Dit noemen we een Masterplan. Begin volgend jaar is duidelijk wat de provincie besluit. 

Plannen verder uitwerken in een Masterplan

In het Masterplan komt bijvoorbeeld te staan wat voor buurten en woningen er in de Gnephoek komen. Hoe het gebied in de toekomst bereikbaar is met openbaar vervoer. En wanneer de fietsbrug klaar moet zijn. Ook wordt opgeschreven hoe de nieuwe natuur wordt aangelegd. En hoe belangrijke, historische gebouwen in en rondom het gebied hun plekje behouden. Als we een Masterplan gaan maken, dan zijn we ook benieuwd naar de ideeën van omwonenden. Zij worden dan uitgenodigd om mee te denken.

Waarom woningen en natuurontwikkeling in de Gnephoek?

Overal is een tekort aan woningen, ook in Alphen aan den Rijn. De afgelopen jaren lukte het nog om woningen te bouwen binnen de ‘bebouwde kom’. Maar de ruimte om dit doen, raakt op. Daarnaast heeft de natuur het moeilijk. Het klimaat verandert en veel planten en diersoorten gaan achteruit. In de Gnephoek kijken we hoe we oplossingen voor wonen, natuur en water kunnen combineren. Dit doen we door op een nieuwe manier naar het gebied te kijken. Waarbij woningbouw en het verbeteren van de natuur hand in hand gaan en elkaar versterken. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *